Targi pracy a praca dla studenta

Coraz więcej studentów zaczyna rozumieć znaczenie posiadania zatrudnienia czy innych zajęć pozauczelnianych w życiu postudenckim. Pamiętajmy, każda praca dla studenta to kolejny punkt w CV.

Targi pracy a praca dla studenta
Targi pracy to nie tylko szansa na zatrudnienie
  • studenckie targi pracy
  • zdobywanie doświadczenia

Studencie - marsz na targi pracy!

Każdy młody człowiek chciałby znaleźć dobrą, wymarzoną pracę. Wybór uczelni, kierunku studiów, poszerzanie horyzontów, podróże, nauka języków czy wolontariat pomagają w osiągnięciu tego celu. 

Jak zawsze, aby osiągnąć zamiary, trzeba mieć strategię

W przypadku poszukiwania zatrudnienia, jej kluczowym elementem może okazać się wykorzystanie szansy jaką dają akademickie targi pracy odbywające się w większości ośrodków akademickich. 

Praca dla studenta nie jest tylko sposobem łatania budżetu. Posada marzeń rzadko jest tą pierwszą, którą uda się dostać. 

Dlatego zdobywanie doświadczenia jeszcze podczas studiów, daje sporą przewagę nad konkurentami na rynku pracy. Bez względu na to, czy będzie to etat, udział w projekcie czy staż. Absolwent z doświadczeniem łatwiej znajdzie nową, lepszą pracę lub szybciej niż rówieśnicy awansuje w strukturach organizacji dotychczasowego pracodawcy.

Praca szuka studenta

W poszukiwaniach największym sprzymierzeńcem jest oczywiście Internet

Dobrym źródłem wiedzy są portale studenckie, które umieszczają informacje na temat targów pracy oraz tradycyjnie rozmieszczane na uczelniach plakaty. 

Wartymi wzmianki przykładami tego typu imprez, są 

  • Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Warszawskiej
  • Targi Pracy Politechniki Białostockiej czy
  • Akademickie Targi Pracy, odbywające się we Wrocławiu.

Atutem tego typu projektów jest udział zarówno światowych gigantów, jak i polskich firm. Obie kategorie łączy świadomość, że przyszłość należy do młodych, wykształconych i chcących się rozwijać ludzi. To właśnie te przedsiębiorstwa oferują produkt pod tytułem praca dla studenta. Chcą zatrudniać żaków!

Skorzystaj koniecznie i daj się zapamiętać

Idąc na targi pracy nie ma pewności, że uda się zdobyć zatrudnienie lub staż. To jest cel strategiczny

Jednak drogą do jego realizacji są rozmowy, spotkania, obserwacje i pokorne wyciąganie wniosków. Każdą okazję do wymiany myśli z potencjalnym pracodawcą trzeba traktować jako bezcenne doświadczenie

Dzięki takiej aktywności można, nie tylko zaobserwować z jakim typem pytań i zachowań można się spotkać podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale również poznać swoje reakcje. Zdobyta tą drogą empiryczna wiedza, uzupełniona o teorię, będzie stanowić atut w dalszych poszukiwaniach

Praca dla studenta nie jest dobrem dostępnym w nadmiarze. Nie wystarczą wysokie standardy zachowania, odpowiedni ubiór czy CV. To ostatnie siłą rzeczy nie będzie bogate, ale może być oryginalnie przygotowane czy niestandardowo wręczone. Często pracodawcy rozważają bardziej przychylnie kandydatury osób, które zapamiętali.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie