Typy transakcji bezgotówkowych

Bezgotówkowy obrót pieniędzmi to przyszłość bankowości. Jakie rodzaje transakcji nie wymagają użycia gotówki?

Typy transakcji bezgotówkowych
Bezgotówkowy obrót pieniędzy

Rozwój bankowych technologii sprawia, że transakcje gotówkowe, takie jak zapłata pieniędzmi w punkcie sprzedaży, wypłata z bankomatu czy opłacenie rachunków trzymaną w portfelu gotówką coraz częściej zastępujemy jednym z typów transakcji bezgotówkowych. Jakie operacje można zaliczyć w ich szereg?
 

Rodzaje transakcji bezgotówkowych

 

Przelewy zewnętrzne i wewnątrzbankowe

Instrument płatniczy, w ramach którego pieniądze przekazywane są z jednego konta bankowego na inne to jedna z najpopularniejszych transakcji bezgotówkowych.

Przelewy dokonywane pomiędzy rachunkami zlokalizowanymi w jednym banku w większości przypadków nie są obciążone prowizją, te realizowane pomiędzy różnymi bankami mogą wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat. Również czas dotarcia przelewu pomiędzy kontami w różnych bankach może być dłuższy. Najpopularniejszymi przelewami są te internetowe, dokonywane dzięki platformom bankowości elektronicznej.
 

Polecenie przelewu i zapłaty

Polecenia pozwalają na każdorazowe automatyczne pobranie pieniędzy z konta właściciela i przekazanie ich wskazanemu wcześniej podmiotowi.

Stosowane najczęściej w przypadku comiesięcznych opłat stałych, takich jak rachunki za prąd czy wodę, dają właścicielowi pełną kontrolę stanu konta poprzez możliwość cofnięcia pozwolenia na dokonywanie automatycznych wpłat czy cofnięcie tych ostatnio dokonanych.

Polecenie zapłaty najczęściej nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Usługodawcy skłonni są także do udzielania rabatów klientom korzystających z tej formy zapłaty - zmniejszone zostaje prawdopodobieństwo opóźnienia w uiszczeniu rachunku.
 

Czek

Czeki pozwalają wystawcy na bezgotówkowe rozliczenie transakcji poprzez zlecenie bankowi wypłaty wskazanej sumy na rzecz okaziciela lub konkretnej osoby. Jednym z najczęściej stosowanych jest czek rozrachunkowy upoważniający bank do przelania środków z rachunku jednego podmiotu na konto innego.

W ostatnich latach czeki spotykane są coraz rzadziej. Wiele krajów całkowicie rezygnuje z utrzymywania ich w obiegu, rozpowszechniając płatności elektroniczne.
 

Transakcje kartą płatniczą

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych form transakcji bezgotówkowych to płatności dokonywane kartami, w tym coraz popularniejsze transakcje kartami zbliżeniowymi pozwalające na szybsze połączenie się z terminalem i skrócenie czasu obsługi do niezbędnego minimum.
 

Płatności mobilne

Innowacyjny sposób dokonywania płatności bezgotówkowych z użyciem aplikacji, instalowanych na urządzeniach mobilnych. Często oparty na technologii płatności zbliżeniowych i połączenia z internetem, pozwala na zakupy w sklepach i innych punktach usługowych. Przykładem płatności mobilnych jest system BLIK, dostępny w wielu polskich bankach.
 

Inkaso

Forma transakcji bezgotówkowych stanowiących ułatwienie dla przedsiębiorców pozwala na złożenie w banku polecenia pobierania należności od odbiorcy dóbr czy usług, będących przedmiotem działalności firmy.
 

Akredytywa

Akredytywa pozwala stronie kredytującej na zablokowania pewnej kwoty na koncie i poinstruowanie banku co do warunków, na jakich inne podmioty mogą korzystać z zabezpieczonej sumy.


Chociaż wciąż przywiązani do tradycyjnych form płatności, Polacy coraz częściej korzystają z bezgotówkowych ułatwień. Udogodnienia proponowane przez banki i postępujący rozwój technologii pozwalają przypuszczać, że popularność transakcji bezgotówkowych będzie stale rosła.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie