Ubezpieczenie pracownika w trakcie delegacji

Co powinno wchodzić w skład pakietu ubezpieczeniowego pracownika w delegacji?

Ubezpieczenie pracownika w trakcie delegacji
Służbowy wyjazd pod ochroną

Polskie firmy coraz częściej nawiązują współpracę i kontakty biznesowe z tymi zagranicznymi, wielu z nas pracuje w międzynarodowych korporacjach, a mobilność i elastyczność pracownika są dzisiaj jednymi z najbardziej pożądanych cech młodego zdobywcy rynku pracy.

Coraz częściej odbywający służbowe wyjazdy po Polsce lub za granicą pracownicy muszą jednak pamiętać o zwiększonym ryzyku poniesienia dodatkowych kosztów delegacji. Ubezpieczenie podróży służbowej to dziś podstawa, a pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów nieprzewidzianych zdarzeń, mogących mieć miejsce w delegacji.
 

Ubezpieczenie w delegacji - szczegóły

 

Koszty leczenia

Podobnie jak w czasie wakacyjnych podróży, tak i w delegacji warto pomyśleć przede wszystkim o ubezpieczeniu obejmującym skutki najpopularniejszych niefortunnych zdarzeń.

Ubezpieczenie powinno obejmować więc koszty leczenia – dzięki umowie zawartej przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym koszty ewentualnego leczenia pracownika przebywającego w podróży służbowej, zakupu niezbędnych leków, środków opatrunkowych, zabiegów ambulatoryjnych czy operacyjnych, badań, transportu medycznego czy pobytu w placówce ochrony zdrowia zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Zakres ochrony jest oczywiście ustalany indywidualne z pracodawcą i to od niego zależy wysokość składki.

 

W następstwie nieszczęśliwego wypadku

Podstawowym uzupełnieniem ubezpieczenia kosztów leczenia, w które wyposażony powinien być każdy pracownik w delegacji, jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

To dzięki niemu pracownik otrzyma odszkodowania w razie wystąpienia niefortunnego zdarzenia (może chodzić na przykład o trwały uszczerbek na zdrowiu pracownika).

Pracodawca powinien zabezpieczyć się również na wypadek, gdyby to jego podwładny był autorem problematycznego zajścia – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwoli na pokrycie roszczeń wysuwanych wobec pracownika przez osoby trzecie.

 

Na dodatek

Pakiet ubezpieczeniowy dla pracownika w delegacji powinien obejmować również kwestie związane z bagażem, zapewniając ochronę nie tylko rzeczom osobistym pracownika, ale również przewożonemu sprzętowi elektronicznemu (często służbowemu).

W podróży służbowej warto też posiadać opcję assistance na wypadek konieczności organizacji natychmiastowej pomocy dla pracownika przebywającego w zagranicznej delegacji.

 

Ubezpieczenie jednorazowe?

Pracodawca, który często wysyła podwładnych w podróże służbowe powinien rozpatrzyć opcję nawiązania długofalowej współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Dzięki częstemu korzystaniu z usług ubezpieczyciela czy pakietom ubezpieczeń grupowych będzie mógł liczyć na korzystniejszą ofertę niż w przypadku nawiązania jednorazowego kontaktu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie