Ubezpieczenie zdrowotne dziecka: zasady

Ubezpieczenie zdrowotne należy się nie tylko pracownikom czy zleceniobiorcom, ale także członkom rodziny osoby ubezpieczonej. Jakie są zasady i o czym należy pamiętać?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka: zasady
Publiczne ubezpieczenie naszych pociech

Przypomnijmy kilka podstawowych zasad:

→ Ubezpieczeni muszą zamieszkiwać na terytorium kraju Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego EFTA (Europejskie Porozumienia o Wolnym Handlu).

→ Przywilejowi otrzymywania świadczeń zdrowotnych podlegają także członkowie rodzin osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Istnieje także możliwość wykupienia ubezpieczenia dobrowolnego.

Od 1 stycznia 2015 roku ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej określa, że członkiem rodziny osoby, która jest ubezpieczona, jest:
 

 • własne dziecko,
 • pociecha małżonka,
 • dziecko, które zostało przysposobione, a także
 • wnuk albo dziecko, które wychowujemy w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Ubezpieczenie zdrowotne dotyczy dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub które kontynuują edukację na studiach wyższych i doktoranckich. W takiej sytuacji świadczenia obejmują dzieci ubezpieczonego aż do momentu, w którym osiągną wiek 26 lat.

Jeżeli nasze dzieci posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, publiczne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje im bez ograniczenia wiekowego. Jest to istotna zmiana w przepisach, ponieważ do 31 grudnia 2014 roku, każde dziecko, które kończyło 18 lat, według prawa uważane było na członka rodziny tylko w momencie, kiedy kontynuowało edukację.

Uwaga!
Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny osoby ubezpieczonej to nie tylko objęcie ochroną dzieci, ale także małżonków.

 

Ubezpieczenie zdrowotne – zasady ogólne

 • Jeżeli podlegamy ubezpieczeniu, pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek zgłoszenia do ZUS członków naszej rodziny. Najczęściej określa się to podczas procesu rozpoczęcia nowej pracy. Bardzo często Zakład Ubezpieczeń Społecznych informują o tym pracodawcy. (Mają na to 7 dni).
 • Dzieci otrzymują prawo do ubezpieczenia od momentu zgłoszenia do ZUS.
 • Jeżeli oboje rodziców pracuje, wystarczy, że jedna osoba zgłosi dziecko do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych.
 • Każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia członków rodziny. To właśnie płatnik powinien także wyrejestrować z ubezpieczenia dziecko, jeżeli nie przysługuje mu już świadczenie.
 • W momencie zmiany zatrudnienia, konieczne będzie ponowne zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia - nie jest to proces automatyczny.
 • Jeżeli nie pracujemy, ale zarejestrowani jesteśmy w Urzędzie Pracy, w dalszym ciągu należy nam się ubezpieczenie zdrowotne.
 • Ilość osób zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość opłacanej składki.
 • Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie posiada obowiązek samodzielnego zgłoszenia członków rodziny.
   
 

Ubezpieczenie zdrowotne wnuków

Według polskiego prawa, dziadkowie mają możliwość zgłoszenia do ZUS swoich wnuków, jeżeli żaden z ich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia lub nie posiada przywileju do otrzymywania świadczeń z powodu wykonywanej pracy albo pracy na własny rachunek.

 

Jak zgłosić lub wyrejestrować dziecko z ZUS?

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci jest formalnością, którą trzeba załatwić w ZUS. Konkretnym dokumentem w tym przypadku jest  ZCNA, czyli „Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego”.
 
 1. Ustawowo zgłoszenie lub wyrejestrowanie dziecka w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinno odbyć się w ciągu 7 dni od daty zmiany dotychczasowej sytuacji.
 2. Pracownik ma obowiązek przekazania potrzebnych informacji o członkach rodziny płatnikowi składek na odpowiednim wniosku ZCNA.
 3. Płatnik przekazuje otrzymany wniosek do ZUS.

⇒ Pamiętajmy, iż osoby posiadające własną działalność gospodarcza, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, muszą samodzielnie złożyć wniosek ZCNA w ZUS, jednocześnie zgłaszając konieczność rejestracji lub wyrejestrowania określonych członków rodziny.

Jeżeli nasza sytuacja jest nietypowa i mamy wątpliwości, odpowiedzi na pytania znajdziemy w każdej jednostce ZUS (Obsługa Klienta), a także telefonicznie oraz na stronie www.zus.plPodstawa prawna
Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164).

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie