Ulgi podatkowe za rok 2014

Jakie ulgi podatkowe przysługują składającym zeznanie podatkowe za mijający rok? Czy możesz liczyć na zwrot wyższy niż rok temu?

Ulgi podatkowe za rok 2014
Jak zwiększyć zwrot podatku?

Ostateczny termin rozliczenia podatkowego za rok 2014 zbliża się wielkimi krokami. Jakie ulgi podatkowe przysługują nam w tym roku?

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna w rozliczeniach za 2014 rok opiewa na wyższe kwoty niż obowiązująca jeszcze rok temu. 

Prawo odliczenia ulgi na dziecko i jego kwota zależą między innymi od: 

  • liczby dzieci pozostających na wychowaniu rodziców bądź opiekunów oraz 
  • otrzymywanego wynagrodzenia. 

W ramach pomocy najbiedniejszym rodzinom, wprowadzono dodatkową możliwość starania się o zwrot niewykorzystanej ulgi z poprzedniego roku.

Internetowe ulgi podatkowe

W rozliczeniu za rok 2014 zakres ulgi internetowej został mocno ograniczony – 

prawo do niej przysługuje jedynie tym, którzy wykazują ją w dwóch deklaracjach składanych bezpośrednio jedna po drugiej w kolejnych latach podatkowych. 

Jeśli więc ulga przysługiwała nam w rozliczeniu za rok 2012, ale w deklaracji podatkowej za rok 2013 już jej nie wykazaliśmy, nie będziemy jej mogli odliczyć i od podatku za 2014 rok.

Rehabilitacyjne ulgi podatkowe

Ulgę rehabilitacyjną zastosować mogą osoby niepełnosprawne oraz utrzymujące osoby niepełnosprawne. Od podatku odliczana jest kwota przeznaczona na cele rehabilitacyjne (np. opłacenia psa przewodnika, leków, zabiegów, sprzętu itd.) i poprawiające jakość codziennego funkcjonowania osoby z ograniczoną zdolnością wykonywania podstawowych czynności życiowych.

Społeczne i zdrowotne składki ZUS

Odliczenie składek musi być poparte dokumentacją potwierdzającą ich opłacanie. Składki ZUS najczęściej rozliczane są przez płatników, można je jednak wykazać samodzielnie w składanej deklaracji podatkowej.

Ulgi za bilety na przejazdy

W niektórych przypadkach posiadane bilety komunikacyjne (np. imienne karty upoważniające do korzystania ze środków transportu miejskiego) można wliczyć w koszt uzyskania przychodu. Ulgom podlegają odpowiednio udokumentowane wydatki na transport do i z miejsca pracy.

Ulgi za darowizny

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny świadczone

  • na rzecz Kościoła oraz 
  • na cele publiczne i społeczne (np. wpłaty na rzecz określonej organizacji pełniącej funkcję pożytku publicznego). 

Na ulgi podatkowe mogą liczyć również honorowi krwiodawcy po przedstawieniu oświadczenia o ilości oddanej krwi.

Ulgi od nowych technologii

Przedsiębiorcy korzystający z nowych technologii, rozumianych jako posiadające wartość prawną i niematerialną, odliczyć mogą ich zakup od podstawy opodatkowania.

Zanim wypełnisz PIT za rok 2014, sprawdź dokładnie, jakie ulgi podatkowe ci przysługują. 


Sprawdź również:
Jak rozliczyć PIT przez internet? »
ABC podatków w Polsce »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie