Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe?

Posiadacze kredytów na pewno z chęcią anulowaliby swoje zobowiązania, które spłacać trzeba często przez wiele lat. Wizja nierealna? Okazuje się, że umorzenie kredytu jest całkiem możliwe w pewnych przypadkach.

Kiedy umorzenie kredytu w banku jest możliwe?
Najważniejsze informacje na temat umorzenia kredytu

Bodźcem do wprowadzenia prawa, które umożliwiałoby umorzenie kredytu był kryzys, jaki na początku 2015 rok dotknął posiadaczy zadłużenia we franku szwajcarskim.

Jak działa umorzenie zobowiązania?

Umorzenie kredytów jest aktualnie możliwe przy współpracy z rządem. Możliwość ta oferowana jest posiadaczom kredytów mieszkaniowych, które z racji niestabilnych rynków walutowych znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. 

Długi zostają umorzone w momencie ogłoszenia tak zwanej „upadłości konsumenckiej”. Rozwiązanie takie jest od lat dostępne i bardzo popularne w krajach zachodnich.

Umorzenie kredytu nie jest jednak pomysłem, który posiada tylko dobre strony. Osoba, która skorzysta z tej możliwości, musi pamiętać, że na długi czas straci zdolność kredytową i z pewnością żaden bank nie będzie chciał z nami współpracować w przyszłości.

Pamiętaj - Umorzony kredyt to przychód

Pożyczka dla każdego dowiedz się więcej

Kwota umorzonego kredytu stanowi niewątpliwie przychód dla pożyczkobiorcy, a sposób jego opodatkowania zależy od celu, na jaki został zaciągnięty kredyt.

Instytucje finansowe mają możliwość umarzania kredytu w związku ze zdarzeniami losowymi i brakiem perspektyw ze strony banku na ściągnięcie wierzytelności od kredytobiorcy. Pamiętajmy jednak o tym, że taka czynność jest przychodem.

Wartość umorzonego kredytu stanowi dla osoby prywatnej przychód z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym.

W związku z tym bank sporządza dla kredytobiorcy imienną informację PIT-C, która powinna zostać wysłana do końca lutego.
 

Kredyt studencki

Znajdź tani kredyt na dowolny cel sprawdź >> Kredyt studencki wielu osobom umożliwił spokojne studia, bez zamartwiania się o kwestie finansowe, pomimo ciężkiej sytuacji materialnej. Kredyt wypłacany jest w ratach, co miesiąc studenci otrzymują daną kwotę aż do ukończenia edukacji wyższej.

Zakończenie studiów nie oznacza, że trzeba natychmiastowo spłacić kredyt, ale jest to moment, kiedy rozpoczyna się dla kredytobiorcy okres tak zwanej „karencji”, przez który były student ma czas odnaleźć się na rynku pracy i przygotowanie się do spłaty pożyczki. Nie ma mowy tu o odsetkach, a raty są o połowę niższe niż te, w których kredyt był wypłacany. Całkiem atrakcyjna opcja, prawda?

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich umożliwia także niektórym osobom całkowite umorzenie kredytu.

 

Kiedy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Zgodnie z artykułem 10 ustawy pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone.

Istnieje pięć sytuacji, w których spłata może zostać w 100% anulowana:

  1. Trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy
  2. Trwała utrata zdolności do spłaty zobowiązania
  3. Brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń
  4. Dobre wyniki ukończenia studiów – 5% najlepszych absolwentów danego rocznika na uczelni, dobre wyniki pozwalają o zmniejszenie kredytu o 20%.
  5. Śmierć kredytobiorcy
 

Kto płaci za umorzony kredyt?

Koszty umorzenia kredytów studenckich pokrywane są ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, który jest częścią Banku Gospodarstwa Krajowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie