Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uczelnia to nie miejsce wyłącznie dla wkraczających w świat dorosłych studentów. Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka edukacyjna dedykowana osobom starszym.

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Uniwersyteckie doświadczenie dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych, starzejących się społeczeństw, których znaczna część to osoby w wieku poprodukcyjnym. Idea tworzonych dla nich placówek dydaktycznych ma na celu kształtowanie intelektualnej i fizycznej sprawności osób starszych w odpowiedzi na wymagania stawiane zmieniającym się pod względem demograficznym społeczeństwom.
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku – z Francji do Polski

Pierwszy Uniwersytet dedykowany osobom starszym został założony w 1973 roku we Francji. Pomysł na kształcenie i oddziaływanie na psychiczne oraz fizyczne możliwości osób w wieku poprodukcyjnym szybko podchwycono w innych krajach Europy oraz świata.

Pierwszy polski odpowiednik francuskiego uniwersytetu powstał w Warszawie w 1975 roku z inicjatywy profesor Haliny Szwarz. Obecnie na terenie kraju działa już ponad 110 tego typu placówek zrzeszających niemal 25 tysięcy słuchaczy.
 

Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku to inicjatywa powstała z myślą o osobach starszych, a szczególnie tych, które zachodzące na przestrzeni ostatnich lat zmiany gospodarcze, ekonomiczne czy losowe pozbawiły możliwości kontynuowania kształcenia i samorozwoju.

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią dziś znaczącą część społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych i, zgodnie z prognozami na najbliższe kilkadziesiąt lat, ich udział w ogóle grup społecznych będzie stale rosnąć. Wyciągnięcie ręki do osób starszych w celu umożliwienia im dalszego kształcenia się, utrzymywania więzi towarzyskich z rówieśnikami, pobudzania sprawności intelektualnej i fizycznej czy realizacji niespełnionych z różnych przyczyn marzeń jest więc nie tylko formą pomocy dla osób z wybranej grupy, ale i inwestycją dla całego społeczeństwa.

Co równie ważne, osoby starsze zdają się pozytywnie reagować na stwarzane dla nich możliwości – dedykowane im placówki cieszą się od momentu ich powstania niesłabnącą popularnością, a najczęściej wybierany krakowski UTW liczy sobie dziś ponad 1800 słuchaczy.
 

Działanie uniwersytetów

Uniwersytet Trzeciego Wieku może działać zarówno w strukturach istniejącej już uczelni wyższej, jak i jako niezależne stowarzyszenie lub placówka powołana do działania przy miejskich domach kultury, lokalnych bibliotek albo ośrodkach pomocy społecznej. Istnieją również dwa modele działalności UTW: jeden skupiony na współpracy z jednostkami edukacyjnymi, oferujący np. zorganizowane zajęcia, oraz drugi, opierający się na samokształceniu i samopomocy studentów.

Zadaniem uniwersytetów jest nie tylko poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów czy dbałość o ich psychiczną i fizyczną aktywizację, ale również ułatwienie dostępu do takich instytucji jak służba zdrowia czy ośrodki rehabilitacyjne, a nawet rozpowszechnianie inicjatyw kulturalnych bądź działalności na rzecz środowiska naturalnego. Niebagatelne znaczenie ma również towarzyska rola uniwersytetów sprzyjająca podtrzymywaniu znajomości, kształtowaniu nowych więzi społecznych i komunikacyjnych między słuchaczami.


Uniwersytet Trzeciego Wieku to szansa dla osób starszych, które jesień życia pragną przeżyć równie aktywnie jak wcześniejsze lata. W gronie rówieśników mogą zadbać o swój rozwój intelektualny, sprawność fizyczną oraz świadomość kulturalną.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie