Uproszczone zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa

Zarządzanie kosztami, które ponosi prowadzona przez nas firma, to istota sukcesu w biznesie. Podstawą jest poznanie wydatków a następnie ich efektywne i skuteczne obniżanie, które pomoże w zwiększeniu rentowności naszej działalności.

Uproszczone zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
Poznaj koszty swojej działalności

W pierwszej części poradnika, który ma na celu usprawnić zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, skupiliśmy się na kwestiach finansowania działalności firmy, czyli znajdowaniu źródeł potrzebnych przede wszystkim do prężnego rozpoczęcia podboju rynku, oraz kontroli posiadanych środków finansowych.

W drugiej części natomiast pragniemy prześwietlić zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, czyli sklasyfikować wydatki oraz zoptymalizować ponoszone koszty. 

Koszty działalności gospodarczej

Każde przedsiębiorstwo ponosi zróżnicowane koszty, zależne od wielkości, ilości zatrudnionych pracowników czy branży, w której działa dana firma.

Jedną z najistotniejszych kwestii, które pomogą w optymalizacji wydatków, jest świadomość za co tak naprawdę płacimy, a zadanie to może ułatwić klasyfikacja wszystkich kosztów. Jasny i zorganizowany podział firmowych wydatków pozwala na:

  • większą kontrolę posiadanych środków 
  • oszacowanie rentowności produktów w ofercie
  • planowaniu budżetu na zbliżające się miesiące 

Koszty można podzielić według różnych kryteriów oraz stosując indywidualne metody.

Jedną z nich jest skupienie się na typach działalności przedsiębiorstwa, do których można zaliczyć:

  • działalność operacyjną 
  • finansową 
  • nadzwyczajną 

Definiując w uproszczeniu:

Koszty operacyjne związane są ze sprzedażą produktów lub usług oraz ich produkcją, wynagrodzeniem i ubezpieczeniami pracowniczymi oraz comiesięcznymi rachunkami. W przypadku większych przedsiębiorstw, tego typu koszty można dodatkowo podzielić bardziej szczegółowo na koszty podstawowe, pomocnicze oraz zarządu lub wyróżnić koszty agregowane na podstawie ich bezpośredniego pochodzenia.

koszty finansowe można wliczyć wszelkiego rodzaju podatki i opłaty, wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa. Natomiast koszty nadzwyczajne to wszystkie nieprzewidziane czy niezaplanowane wydatki, które mogą pojawić się w związku z prowadzoną działalnością. 

Analiza wydatków firmy i ergonomia

  • Jednym z najbardziej niezawodnych środków optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa jest systematyczna i wnikliwa analiza wszelkich wydatków oraz ich pochodzenia. Pomaga to w zlokalizowaniu niepotrzebnych kosztów oraz lepszym planowaniu przepływu pieniędzy firmy.
  • Inną metodą może być również zastosowanie rozwiązań ergonomicznych, które skupiają się na profilaktyce niektórych działań pojawiających się w firmie oraz optymalizacji warunków pracy, zmniejszając dzięki temu pewne koszty, związane z utrzymaniem pracownika w przedsiębiorstwie. Pamiętajmy jednak, że wszelkie działania ergonomiczne muszą być indywidualnie dobranego do naszej firmy oraz oparte na analizie, najlepiej takiej przeprowadzonej przez specjalistów. 

Zarządzanie kosztami oraz finansami przedsiębiorstwa jest bez wątpienia wyzwaniem, które warto podjąć. Podejmując się takiego zadania warto wykorzystać dostępne nowoczesne rozwiązania, przygotowane z myślą o firmach różnej wielkości. Jeśli naszym powołaniem nie jest księgowość, dobrym pomysłem może być zatrudnienie specjalistycznej firmy lub wykupienie programu, które usprawnią nasze działania i pomogą w rozwoju przedsiębiorstwa. 

Dowiedz się więcej:
Jak przekonać bank i otrzymać kredyt inwestycyjny dla firm? »
Wydatki pod kontrolą, czyli jak wybrać kredyt dla firmy »
Jak oszczędzać energię w firmie w prosty sposób? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie