Co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim?

Każdy ojciec ma nie tylko obowiązek, ale i prawo zająć się najmłodszym członkiem swojej rodziny. Jak i kiedy wykorzystać urlop ojcowski?

Co warto wiedzieć o urlopie ojcowskim?
Opieka nad dzieckiem dla każdego taty

Wraz ze zmianą tradycyjnego sposobu myślenia o rolach kobiety i mężczyzny w społeczeństwie a także ich funkcji w rodzinie, wzrasta zainteresowanie urlopem ojcowskim. Panowie coraz chętniej korzystają z przysługującego im czasu na wychowanie dziecka, często zastępując lub pomagając swoim partnerkom w zajmowaniu się nowonarodzonym członkiem rodziny.

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski to przysługujące mężczyznom 14 kalendarzowych dni wolnego, do którego wliczają się również wszystkie ustawowo wolne od pracy dni (święta oraz weekendy). Do końca 2015 roku czas poświęcany maluchowi ojcowie wykorzystać muszą jednorazowo.

Urlop ojcowski nie jest w żaden sposób uzależniony od urlopu macierzyńskiego – rodzice mogą korzystać z przysługujących im dni wolnych równocześnie lub w innych terminach.

Mężczyźni mogą wykorzystać dwa tygodnie wolnego do momentu ukończenia przez ich dziecko pierwszego roku życia – oznacza to, że jeśli rozpoczną dwutygodniowy urlop na 5 dni przed skończeniem przez pociechę roczku – pozostała część urlopu przepadnie. Długość urlopy ojcowskiego jest stała i nie zależy od ilości urodzonych dzieci.

Dla kogo?

Urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem w trakcie trwania stosunku pracy niezależnie od jego zarobków i jest urlopem płatnym - w trakcie trwania urlopu, tata otrzymuje równowartość zasiłku macierzyńskiego.

Ubiegać się o urlop ojcowski mogą jednak jedynie ojcowie zatrudnieni na mocy zwykłej lub spółdzielczej umowy o pracę, mianowania bądź powołania.

Z prawa do urlopu ojcowskiego skorzystać mogę nie tylko biologiczni ojcowie, ale również ojcowie dzieci adoptowanych. W takich przypadkach ojcowie mają 12 miesięcy na złożenie wniosku o rozpoczęcie urlopu, jednak mogą go wykorzystać jedynie do momentu ukończenia 7 lat przez dziecko.

Jak ubiegać się o urlop ojcowski?

O planowanym urlopie ojcowskim należy poinformować pracodawcę z siedmiodniowym wyprzedzeniem poprzez wypełnienie specjalnego wniosku. Złożonego w terminie wniosku pracodawca nie może odrzucić.

Wzór stosownego dokumentu znaleźć można w Internecie. Wraz z wnioskiem należy przedstawić pracodawcy skrócony akt urodzenia dziecka lub oświadczenie sądu o przysposobieniu nieletniego oraz oświadczenie o nie wykorzystaniu urlopu we wcześniejszym terminie.

Urlop ojcowski 2016

Wraz z rozpoczęciem roku 2016, zmianom mają ulec zasady udzielania i wykorzystania urlopu ojcowskiego.

  • możliwy czas skorzystania z urlopu przez ojca zostaje wydłużony do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy,
  • w przypadku adopcji dziecka, ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu do 24 miesięcy od dnia przysposobienia,
  • przysługujący urlop będzie można podzielić na dwie części - każda o długości minimum 7 dni,

Zaproponowane zasady pozwalają na większą elastyczność rodziców w opiece nad dzieckiem. Pozostałe warunki przebywania na urlopie ojcowskim pozostają bez zmian.

Ojcowski a tacierzyński

Choć przez wielu terminy te stosowane są zamiennie, urlop ojcowski NIE jest tym samym, co urlop tacierzyński. Ten drugi jest ściśle uzależniony od urlopu macierzyńskiego i przysługuje tym mężczyznom, których żony zdecydowały się wcześniej zakończyć okres wolny od pracy zarobkowej i wrócić do zawodu. Niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego mogą wtedy przejąć ojcowie, poświęcając się opiece nad dzieckiem.
 


DO PRZECZYTANIA:
Życie rodzinne a kariera, czyli zachowaj work life balance »
Niania czy żłobek, czyli pracujący rodzice i dziecko »
Prawo pracy: Jakie prawa ma pracująca mama? »
Dziecko w podróży: Dokumenty potrzebne nieletnim za granicą »
Co mogę zabrać na pokład samolotu podróżując z dzieckiem? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie