ABC urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy to przysługujące pracownikom dodatkowe dwa lub jeden dni wolne. Kiedy można z nich skorzystać?

ABC urlopu okolicznościowego
Dodatkowe dni wolne od pracy

Obramowany przepisami ministerialnego rozporządzenia z 1996 roku, urlop okolicznościowy to przysługujące pracownikom dni wolne od pracy niezależne od urlopu wypoczynkowego. Kiedy i komu przysługuje urlop okolicznościowy? Ile dni wolnych możemy wykorzystać?
 

Urlop okolicznościowy dla pracownika

 

Kiedy przysługuje?

Urlop okolicznościowy to rozwiązanie ułatwiające uczestnictwo w ważnych wydarzeniach rodzinnych i osobistych.
 
  • Pracownikowi przysługują dwa dni wolnego w przypadku własnego ślubu, narodzin dziecka czy pogrzebu członków najbliższej rodziny (małżonek, dziecko, ojciec, matka, ojczym lub macocha).
  • O jeden dzień urlopu wystąpić mogą z kolei pracownicy udający się na ślub dziecka bądź chcący uczestniczyć w pogrzebie członków rodziny (rodzeństwa, teściów, dziadków lub osób pozostających na utrzymaniu bądź pod opieką zatrudnionego).

Urlop okolicznościowy motywowany jest jednak nie tylko wydarzeniami w życiu osobistym.

Skorzystać z niego można również w przypadku:
 
  • konieczności odbycia szkoleń,
  • uczestnictwa w ważnych wydarzeniach społecznych związanych z wykonywaniem obowiązków obywatelskich czy
  • pełnieniem obowiązków mających bezpośredni związek z wykonywanym zawodem.

Z okolicznościowych zwolnień skorzystać mogą również pracownicy szukający nowego zatrudnienia. Zwolnionym z pracy przysługują wtedy 3 dni wolnego w przypadku umów objętych trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia lub 2 dni w przypadku dwutygodniowego bądź miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Jak skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Występujący o urlop okolicznościowy pracownik powinien każdorazowo pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku o przyznanie dni wolnych od pracy.

Dokument powinien zawierać takie informacje jak powód starania się o urlop czy konkretną datę określającą, kiedy pracownik chce z urlopu skorzystać.

► Wielu pracodawców udziela warunkowych urlopów okolicznościowych pracownikom, którzy w późniejszym terminie zobowiązani są przedstawić przełożonym dowód dokumentujący zajście konkretnego wydarzenia, np. akt zgonu, akt ślubu czy akt urodzenia dziecka.

 

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

Urlopu okolicznościowego nie należy mylić z urlopem wypoczynkowym. Dodatkowy dzień wolny lub dwa dni wolne, o które pracownik występuje z okazji określonych wydarzeń zachodzących w jego życiu, nie są wliczane w pulę 26 lub 20 dni urlopu wypoczynkowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie