W czym pomoże dobry biznesplan?

Biznesplan to pierwszy krok w stronę naszego gospodarczego sukcesu. Nie oszczędzajmy na jego przygotowaniu ani czasu, ani pieniędzy.

W czym pomoże dobry biznesplan?
Dlaczego warto poświęcić czas dopracowaniu biznesplanu?
  • biznesplan
  • kredyt na start
  • pomysł na biznes

Co to jest biznesplan?

Biznesplan to dokument planistyczny tworzony z myślą o realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego. Chociaż nie istnieje jeden poprawny, powszechnie stosowany wzorzec jego sporządzenia, wyróżnia się pewne elementy, które każdy dobry biznesplan powinien zawierać. W swym założeniu biznesplan określać ma jaką firmę chcemy założyć, opisując w możliwie szczegółowy i dokładny sposób etapy i środki towarzyszące realizacji projektu. Na jego sporządzeniu nie należy oszczędzać ani czasu, ani pieniędzy, od jego przygotowania i rzetelności zależeć może bowiem powodzenie całego przedsięwzięcia.

W czym pomoże dobry biznesplan?

Biznesplan to pieniądze

Dobry biznesplan pomoże przede wszystkim w znalezieniu sponsorów, a więc środków finansowych, które pozwolą na realizację zawartych w dokumencie założeń. Tworząc biznesplan należy więc cały czas mieć na uwadze jego adresata, czyli instytucję, której przedstawimy gotowy dokument – może to być na przykład bank, w którym starać się będziemy o kredyt. Określony adresat pomoże nam zamieścić w biznesplanie wszystkie elementy mogące się okazać kluczowymi przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nam finansowego wsparcia.

Pamiętajmy, by nie koloryzować rzeczywistości i trzymać się faktów. Środowiska znającego sytuację rynkową danego kraju nie przekona naciągana wersja o możliwych do osiągnięcia w pierwszym kwartale działalności kolosalnych zyskach. Dobry biznesplan musi zawierać sprawdzone informacje, pozwalające:

  • ocenić szanse na powodzenie przedsięwzięcia,
  • możliwie dokładny kosztorys,
  • określenie wkładu własnego oraz
  • określenie kwoty koniecznej do pozyskania w celu wdrożenia pomysłu w życie

Biznesplan to mniejsze ryzyko

Dobry biznesplan pomoże uniknąć wielu błędów na początku niełatwej przecież przygody z własną działalnością gospodarczą. Dokładny, kompleksowy harmonogram wykonywania zadań wyznaczy ścieżkę działań, której powinniśmy się trzymać na drodze realizacji założonego projektu. 

Analiza otoczenia rynkowego, potencjalnych klientów oraz konkurentów wskaże szanse i zagrożenia płynące z wdrażania w życie naszego pomysłu, uczuli nas na słabe strony projektu, pozwoli opracować elastyczną strategię działań marketingowych i cenowych. Sporządzony kosztorys w dużym stopniu uchroni przed kłopotami finansowymi na drodze wykonywania założonych zadań.

Pamiętajmy, aby naprawdę dobrze przemyśleć, co chcemy zawrzeć w biznesplanie. Gotowy dokument jest pierwszym krokiem w stronę naszego gospodarczego sukcesu.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie