Własny biznes: jak sfinansować startup?

Zakładasz swój biznes i stajesz przed wyzwaniem związanym ze sfinansowaniem swojego pomysłu. Jakie masz możliwości?

Własny biznes: jak sfinansować startup?
Pomysły na znalezienie środków finansowych na start
 • kredyt na start
 • inwestorzy
 • dopłaty, organizacje, fundusze
 • crowdfunding

Początki startupu

Przedsiębiorca rozpoczynając biznes, który nie będzie mógł wystartować i rozwijać się bez nakładów finansowych, musi zadbać o pozyskanie wystarczających środków. Oczywiście kluczową sprawą jest pomysł, wizja i dobrze przygotowany biznesplan. Elementem wtórnym jest forma działalności.

Absolutną dowolność i niezależność można zachować inwestując swoje własne środki. Na taki luksus nie mogą sobie jednak pozwolić wszyscy. Własny wkład w postaci pomysłu, pracy lub w formie materialnej (sprzęt, nieruchomość, środki pieniężne itp.) będzie w jakiejś mierze potrzebny zawsze, nawet w przypadku pozyskania inwestora zewnętrznego. W takiej sytuacji będzie on potwierdzeniem zaangażowania i wiary inicjatora startupu w jego powodzenie.

Źródła finansowania

Rynek oferuje wiele możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności. Wśród ich źródeł można wyróżnić między innymi:

 • instytucje finansowe (kredyty i pożyczki),
 • fundusze venture capital (inwestowanie w nowe biznesy jest ich wiodącą działalnością),
 • fundusze różnego typu,
 • anioły biznesu (osoby lub grupy osób (najczęściej biznesmenów) szukających nowych okazji),
 • firmy zainteresowane rozwojem,
 • osoby prywatne dysponujące dużymi kwotami, które są chcą finansować pomysły innych,
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (najczęściej oferują wsparcie niefinansowe, choć atrakcyjne),
 • inkubatory biznesu,
 • crowdfunding (finansowanie społecznościowe),
 • fundusze europejskie (głównie pośrednio),
 • środki państwowe (np. mające na celu aktywizację określonej grupy obywateli na danym terenie).

To oczywiście nie wszystkie możliwości. Warto zwrócić uwagę, że większość wyżej wymienionych źródeł będzie zainteresowana wyłącznie projektami, które będą miały znaczące szanse na powodzenie. Przedsiębiorca starający się o środki musi być znakomicie przygotowany do weryfikacji. Będzie konkurował z innymi.

Nic za darmo

Analizując możliwości zewnętrznego finansowania biznesu trzeba pamiętać zarówno o stworzeniu przekonującej prezentacji pomysłu, jak również przygotowaniu biznesplanu. W przypadku części z podmiotów, społeczności czy mechanizmów, które oferują zainwestowanie w nowy biznes, można liczyć na wsparcie w przygotowaniu analiz i rzetelnym ocenieniu potencjału.

Pozyskując środki trzeba liczyć się z tym, co należy dać w zamian. W zależności od źródła i ustaleń w umowie możemy spotkać się między innymi z takimi rozwiązaniami:

 • oprocentowanie w przypadku pożyczek i kredytów,
 • udziały w spółce (często z opcją lub gwarancją odkupienia przez twórcę startupu),
 • darmowe usługi lub produkty, gdy mamy do czynienia z finansowaniem społecznościowym.

Znalezienie środków na rozkręcenie swojego biznesu to wyzwanie tak duże, jak założenie własnej firmy. W dzisiejszych czasach tak przy jednym, jak i drugim, należy szukać inspiracji wszędzie. Czasami zwykła rozmowa z przyjaciółmi może być owocna w nowe pomysły, motywację czy siłę do działania.

Czytaj więcej:
Kosztorys założenia nowej firmy »
Dobry pomysł na biznes we współpracy z PARP »
Pomysł na biznes w domu, czyli zostań freelancerem »
Sklep internetowy jako pomysł na biznes »
Dobry pomysł na biznes przyszłości »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie