Życie rodzinne a kariera, czyli zachowaj work life balance

Pogodzenie obowiązków zawodowych z posiadaniem szczęśliwej rodziny niektórych przychodzi łatwo, innym trudniej. Czy work-life balance jest ważne dla współczesnego pracownika?

Życie rodzinne a kariera, czyli zachowaj work life balance
Równowaga życiowa nie jest przereklamowana

Początki kapitalizmu w Polsce, inwestujące w naszym kraju zagraniczne koncerny i stwarzające nowe miejsca pracy międzynarodowe firmy sprawiły, że lata 90 i początek nowego wieku upłynęły nam pod znakiem poszukiwania możliwie skutecznych form rozwoju zawodowego i skrupulatnego wydeptywania ścieżek kariery.

Dzisiaj coraz więcej mówi się jednak o konieczności zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym w celu poprawienia jakości obu sfer życia. Do wspomagania także rodzinnych ambicji zachęcani są pracodawcy, którzy wspierają pracowników - rodziców przez dodatkowe benefity czy pomagają w adaptacji po odbyciu urlopu rodzicielskiego.

Jak osiągnąć work-life balance?

 

Idea work-life balance

Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące na przestrzeni ostatnich lat, których źródeł należy upatrywać już w wejściu kobiet na rynek pracy i wynikających z tego zmianach w podziale obowiązków oraz zachwianiu tradycyjnego modelu rodziny, wpłynęły na powstanie ideologii głoszącej konieczność zachowania harmonii między życiem osobistym i życiem zawodowym. Wystarczy spojrzeć na polski rynek pracy, gdzie ponad 83% mężczyzn i 65% kobiet pracuje i wychowuje dzieci jednocześnie.

Zwolennicy idei work-life balance twierdzą, że obie sfery życia powinny się wzajemnie przenikać, a zachowanie wyraźnego podziału na część zawodową i prywatną odbije się negatywnie zarówno na naszej pracy, jak i wypoczynku. Podstawą leżącą u głoszonych od niedawna poglądów stały się badania dowodzące, że pracownik, który spędza w miejscu zatrudnienia więcej czasu wcale nie jest wydajniejszy. Efektywność osób, które dostępne są 24h na dobę ze względu na obawy związane z utratą pracy, pogarszają wynikające z przemęczenia objawy somatyczne oraz gorsze samopoczucie spowodowane brakiem czasu na realizowanie pasji czy dbanie o rodzinę.

Inne badania udowadniają, że brak czasu na życie osobiste, osłabia nie tylko więzi rodzinne, ale również pogarsza szeroko pojęte relacje międzyludzkie. Tracimy zdrowie, szczęście i często motywacje do działania. Osiągnięcie równowagi pomiędzy pracą i innymi aspektami życia ma pomóc w zwiększeniu ogólnej satysfakcji, tak zawodowej jak i społecznej.

Życie zawodowe w zgodzie z prywatnym

Pracodawcy, którzy chcą, aby zatrudnione dla nich osoby osiągały lepsze wyniki zawodowe powinni przede wszystkim zadbać o zapewnienie im większej elastyczności i pewności, że mimo opuszczenia dnia pracy ze względu na sprawy osobiste ich stanowisko nie będzie zagrożone.

Przejawami stosowania idei work-life balance w praktyce są:

  • elastyczne formy organizacji czasu pracy, takie jak skrócone godziny w razie potrzeby, mniej typowe formy zatrudnienia (praca zdalna czy umowy cywilno-prawne) czy elastyczny grafik,
  • świadczenia ułatwiające godzenie roli pracownika z rolami pełnionymi w życiu prywatnym, takie jak urlopy, dodatkowe wynagrodzenie, premie, zasiłki, dofinansowanie na przedszkola czy żlobki,
  • polityka prorodzinna firmy, zachęcająca kobiety i mężczyzn do posiadania dzieci,
  • świętowanie wydarzeń związanych z życiem rodzinnym pracowników, takich jak zawarcie małżeństwa, narodziny dziecka, tematyczne imprezy na Dzień Matki czy Dzień Dziecka.

Ogromne znaczenie dla dobrego samopoczucia pracowników, a tym samym zwiększenia ich motywacji i efektywności ma tworzenie dobrej atmosfery miejsca zatrudnienia pozbawionej niepotrzebnej nerwowości czy agresji. Work-life balance to wreszcie również przyzakładowe żłobki czy przedszkola ułatwiające pracownikom kontakty z rodziną lub otwieranie popołudniowych klubów dziecięcych.

Praca to nie wszystko

A co pracownicy mogą zrobić na własną rękę, aby utrzymać work-life balance?

Najważniejsze to pamiętać, iż praca to nie wszystko. Zatrudnienie jest oczywiście jednym z ważnych aspektów życia, jednak nasza kariera zawodowa powinna iść w parze z rodziną a nie być jej wyznacznikiem. 

Do najważniejszych, drobnych zmian, które pomagają w utrzymaniu równowagi należą:

  • bądź ambitny, ale nie perfekcyjny,
  • ustal priorytety w życiu zawodowym i prywatnym a następnie skup się na nich,
  • staraj się zachować podział: w pracy poświęcaj się pracy, w domu - rodzinie,
  • znajdź czas na wysiłek fizyczny,
  • zerwij z rutyną i zmień coś w swoim życiu, np. deleguj więcej,
  • przyjmij zasadę małych kroków.
 

Dlaczego warto?

Work-life balance wpływa korzystnie nie tylko na postawę pracowników, ale również wydajność całego zakładu pracy. Mniejsza liczba zniechęconych, wypalonych zawodowo czy przemęczonych pracowników to gwarancja ich większej motywacji, zadowolenia i chęci podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Płynącą ze stosowania praktycznych rozwiązań idei work-life balance korzyścią jest również możliwość zatrudniania najlepszych, zachęconych warunkami pracy panującymi w wybranym zakładzie.

Pamiętajmy zatem, że umiar i rozsądne zarządzanie własnym czasem to jeden ze sposobów osiągnięcia work-life balance. Nie próbujmy jednak w pełni rozdzielić naszych obowiązków zawodowych od prywatnych i pozwólmy tym dwóm światom nawzajem się przenikać. 

WARTO PRZECZYTAĆ:
ABC Karty Dużej Rodziny »
Rodzina a budżet domowy - jak wspólnie oszczędzać? »
Najlepsze polskie miasta dla rodzin z dziećmi »
ABC urlopu macierzyńskiego »
Jak zatrudnić nianię, czyli ABC umowy uaktywniającej »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie