Wszystko o credit scoring

Credit scoring to metoda pomagająca bankom ocenić, z jak dużym ryzykiem wiąże się udzielenie kredytu danemu wnioskodawcy.

Wszystko o credit scoring
Bankowe metody rozpoznania ryzyka
 • metody oceny ryzyka kredytowego
 • bankowe dane statystyczne

Credit scoring to jedna z popularniejszych metod oceny wiarygodności finansowej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa starającego się o kredyt. W podstawowych założeniach podobna jest do metody punktowej z tą różnicą jednak, że credit scoring odwołuje się do narzędzi statystycznych. Stosując credit scoring banki starają się określić, z jakim poziomem ryzyka wiąże się przyznanie kredytu danemu klientowi.

Jak działa credit scoring?

W najprostszej postaci, credit scoring polega na przyznaniu starającemu się o kredyt przedsiębiorstwu lub osobie fizycznej punktów na podstawie jego dotychczasowych zachowań finansowych, gromadzonych na przykład jako wpisy w Biurze Informacji Kredytowej. 

Bank przeanalizuje dostępne dane pod kątem: 

 • terminowości spłat zobowiązań, 
 • liczby zaciągniętych pożyczek, 
 • przeciętnego czasu zwłoki w przypadku dłużników zalegających ze spłatą czy 
 • wartości potencjalnych zabezpieczeń kredytu. 

Na podstawie dokonanej analizy wystawi klientowi punktową ocenę, wyrażaną najczęściej w skali od 0 do 999, gdzie 

0 oznacza absolutny brak zdolności kredytowej i ryzyko związane z udzieleniem pożyczki tak duże, iż żaden bank się go nie podejmie, a 999 jest wyznacznikiem doskonałej zdolności kredytowej, związanej z brakiem jakiegokolwiek ryzyka udzielenia klientowi kredytu.

Jak wyliczana jest ocena ryzyka kredytowego?

Credit scoring może zostać również oparty na danych statystycznych gromadzonych przez banki i pozostałe instytucje finansowe o swoich kleintach i na ich podstawie przyporządkować wnioskodawcy określony zespół cech

Banki biorą pod uwagę takie informacje o kliencie, jak jego: 

 • wiek, 
 • zawód, 
 • wykształcenie, 
 • stan cywilny, 
 • wysokość dochodu, 
 • status mieszkaniowy, 
 • posiadane karty płatnicze, samochód, telefon, rachunki bankowe, 
 • liczbę osób na utrzymaniu wnioskodawcy czy 
 • okres zatrudnienia na obecnym stanowisku. 

Każda z wymienionych cech uhierarchizowana jest według skali wag – dla jednego banku najważniejszym kryterium może być zawód wnioskodawcy, dla innego liczba posiadanych samochodów. 

Bank przyznaje klientowi punkty w każdej kategorii, uzależniając je od danych statystycznych o innych kredytobiorcach

Na przykład: Jeśli statystyki pokazują, że lekarze są grupą zawodową spłacającą swoje długi najbardziej regularnie, lekarz dostanie w tej kategorii najwięcej punktów. Jeśli statystyki wskażą, że właściciele mieszkań dokonują terminowych wpłat, wnioskodawca posiadający własne M otrzyma najwięcej punktów w tej kategorii.

Każdy z nas może dowiedzieć się, ile punktów uzyskał w rankingu BIK, starając się o odpłatne wydanie informacji o prywatnym credit scoringu. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie