Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy to wypłacane przez ZUS świadczenie. Czym różni się od wynagrodzenia chorobowego?

Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy
Prawa i utrzymanie chorego pracownika

Uprawniające do pozostania w domu zwolnienie lekarskie to często jedyna droga do poratowania zdrowia i samopoczucia. Przebywając na „chorobowym” nie tracimy na szczęście prawa do pozyskiwania wynagrodzenia, otrzymywana pensja jest jednak odpowiednio niższa od bazowej. Jakie wynagrodzenie otrzymamy w czasie choroby i czym różni się ono od zasiłku chorobowego?
 

Wynagrodzenie chorobowe

Wysokość wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywać będzie przebywając na zwolnieniu lekarskim zależy od wielu czynników, wśród których najważniejszymi są przyczyna wystawienia zwolnienia, staż pracy czy czas trwania choroby.
 
  • Pracownik, który nie może wykonywać obowiązków zawodowych ze względu na wypadek, któremu uległ w zakładzie pracy albo w drodze do niego, chorobę zawodową czy chorobę w czasie ciąży, jest uprawniony do otrzymywania 100% bazowego wynagrodzenia.
  • 80% przysługuje tym pracownikom, którzy nie mogą pojawić się w pracy ze względu na chorobę lub odosobnienie związane z chorobą zakaźną.

Podstawą uzyskania wynagrodzenia chorobowego jest wystawiony przez lekarza druk ZUS ZLA, popularnie nazywany L4.

 

Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest choremu pracownikowi przez pracodawcę w wysokości 100% lub 80% bazowej pensji w sytuacji, gdy zatrudniony wystawione zwolnienie lekarskie i okres trwania choroby nie przekraczają 33 dni lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia.

Jeśli okres choroby wydłuży się do więcej niż 33 dni, odpowiedzialnym za wypłacenie wynagrodzenia choremu zatrudnionemu będzie albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłatę zasiłku przez pracodawcę warunkuje liczba osób zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia.

Zasiłek choroby wypłacany przez ZUS lub pracodawcę wynosił będzie 70% podstawowego wynagrodzenia zatrudnionego.

 

O czym warto pamiętać?

  • Wynagrodzenie chorobowe płatne w wysokości 100% i 80% podstawy pensji obejmuje nie okres 33 następujących po sobie dni, ale 33 dni w ciągu całego roku.
  • Jeśli w ciągu roku przebywać będziemy na zwolnieniu lekarskim przez więcej niż 33 dni, to ZUS wypłaci nam zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawowego wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie przysługują pracownikom, których nieprzerwany okres zatrudnienia podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu nie przekroczył 30 dni.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie