Z czego składa się umowa kredytowa?

Umowa kredytowa to dokument wiążący kredytobiorcę i kredytodawcę, na mocy którego temu pierwszemu przyznawany jest kredyt. Jakie elementy musi zawierać? 

Z czego składa się umowa kredytowa?
Jaka jest zawartość poprawnie sporządzonej umowy kredytowej?
 • warunki kredytowania
 • ogólne postanowienia umowy o kredyt

Umowa kredytowa, czyli najważniejszy dokument potwierdzający zawarcie porozumienia między bankiem a kredytobiorcą, musi mieć charakter umowy pisemnej, której założenia, ze względu na masowość produktu, jakiego dotyczą, mają obecnie charakter wzoru odpowiadającego uogólnionemu profilowi konsumenta. Szczegółowe postanowienia dotyczące indywidualnych założeń kredytowych znajdziemy w dokumentach dodatkowych (takich jak regulamin ogólny, tabele opłat czy cenniki usług).

Co powinna zawierać umowa kredytowa?

 • Zdefiniowane strony umowy – imię, nazwisko i adres każdej ze stron oraz, w przypadku osoby prawnej, wzmiankę o podmiocie, który zarejestrował jej działalność;
 • Kwotę przyznanego kredytu;
 • Warunki i terminy spłaty rat kredytu;
 • Wysokość rocznej stopy oprocentowania (RRSO) oraz zasady jej zmiany;
 • Informację o całkowitych kosztach kredytu – w przypadku, gdy kwota ta nie będzie znana w momencie zawarcia umowy wymagane jest podanie szacunkowej wartości;
 • Informacje o wszelkich opłatach, prowizjach i innych kosztach wiążących się z zawarciem umowy, jej przygotowania i udzielenia kredytu;
 • Informację o sposobach zabezpieczenia kredytu;
 • Warunki, na jakich odbyć się może przedterminowa spłata kredytu i związane z nią konsekwencje;
 • Informację o krokach, jakie należy podjąć, aby odstąpić od umowy oraz konsekwencjach jej zerwania;
 • Informację o skutkach nieprzestrzegania warunków umowy i niewywiązywania się z wynikających z umowy zobowiązań.

Pamiętać należy o tym, że umowa kredytowa jest dokumentem wiążącym i obligującym obie strony do przestrzegania jej założeń. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie zawartości umowy, nie bójmy się zapytać jeszcze przed jej podpisaniem. Doradca ma obowiązek wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z przedstawionymi warunkami kredytowania.


Sprawdź również:
Jak bezpiecznie wziąć kredyt gotówkowy czy pożyczkę? »
Czym skutkuje spóźniona rata kredytu? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie