Zagrożona płynność finansowa firmy - co zrobić?

Zachowana prawidłowa płynność finansowa w czasie kryzysu ekonomicznego wymaga szczególnej uwagi. Z tego względu warto poznać niektóre sposoby radzenia sobie z zatorami w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Zagrożona płynność finansowa firmy - co zrobić?
Zatory płatnicze w firmie to już nie problem

Obecnie przedsiębiorstwa mają coraz częściej problemy ze ściąganiem należności, a zagrożenie to dotyczy także dobrze prosperujących jednostek gospodarczych.

W czasie spowolnienia gospodarczego, stosunki z kontrahentami należą do kwestii pierwszorzędnych, a płynność finansowa może mieć duży wpływ na utrzymanie klientów oraz zachowanie zaufania instytucji finansowych.

Jak poprawić płynność finansową w firmie?

Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom jakimi dysponuje rynek w przypadku zagrożenia płynności finansowej. 

1 - Kredyt dla firm

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest najpopularniejszym sposobem finansowania bieżącej aktywności przedsiębiorstwa. Jest to rodzaj kredytu, w którym bank i jednostka gospodarcza ustalają limit kredytowy na rachunku bieżącym, z którego przedsiębiorstwo może korzystać w przypadku problemów z płynnością, za co bank pobiera prowizję.

Instytucje finansowe dysponują wieloma propozycjami - oferują kredytowanie nawet do 10 lat, wysokie limity, czy różne waluty, dlatego każde przedsiębiorstwo może wybrać  ofertę odpowiednią do swoich potrzeb.

Firma decydująca się na kredyt obrotowy powinna przeanalizować sposób wypłat. Banki oferują wypłaty w oparciu o faktury, a także miesięczne czy jednorazowe. Ponadto przedsiębiorstwo musi zwrócić uwagę na formę spłaty kredytu, która może przybrać różne formy. 

2 - Faktoring

Gdy płynność finansowa w firmie jest zagrożona, jednostka gospodarcza może skorzystać z faktoringu, który stanowi alternatywę dla kredytu kupieckiego i przeznaczony jest dla przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności.

Jest to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością i polega na tym, że instytucja finansowa specjalizująca się w usługach faktoringowych skupuje w drodze cesji prawa do wierzytelności przed terminem płatności.

Faktor, czyli instytucja finansowa, którą najczęściej jest bank, pobiera prowizję w związku z usługą faktoringu i wypłaca przedsiębiorstwu należność, dzięki czemu płynność finansowa nie stanowi problemu dla faktoranta, czyli jednostki gospodarczej.

W odróżnieniu od kredytu, faktoring nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia lub planowania inwestycji.

Niewątpliwym minusem umowy faktoringu jest jej koszt, gdyż cena tej usługi jest w dalszym ciągu wysoka.

Istnieje kilka rodzajów faktoringu: 

  • Jednym z nich jest faktoring pełny, gdzie wraz z cesją wierzytelności faktor przyjmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. 
  • Drugim rodzajem jest faktoring niepełny, w którym ryzyko niewypłacalności pozostaje po stronie przedsiębiorstwa. 
  • Możemy wyróżnić także faktoring mieszany, gdzie ryzyko zostaje po stronie faktora do pewnej określonej sumy.  

3 - Leasing i poprawa płynności

Przedsiębiorstwo w celu uwolnienia zamrożonej gotówki i w następstwie poprawienia płynności finansowej, może skorzystać z leasingu zwrotnego, który może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego jak i finansowego.

Jest to szczególnie pomocne w czasie spowolnienia gospodarczego, gdy firma ma problemy gotówkowe, a trudniej wyzbyć się aktywów trwałych. Polega on na sprzedaniu firmie leasingowej aktywa trwałego, np. maszyny, jednocześnie podpisując umowę o leasing, w wyniku czego jednostka może nadal korzystać ze zbytego aktywa. 

Niewątpliwie ważną kwestią jest właściwy monitoring ściągania należności i właściwe kierowanie procesami zarządzania płynnością finansową, co często stanowi słaby punkt  wielu przedsiębiorstw. Skuteczne negocjacje związane z terminami płatności są istotne przy zarządzaniu płynnością finansową. 

Który ze sposobów poprawy płynności finansowej wybrać?

Na rynku istnieje wiele możliwości pomocnych w problemach z płynnością przedsiębiorstw, a wybór metody w przypadku zagrożenia powinien być zależny od wielu czynników, takich jak sektor, w jakim działa przedsiębiorstwo, struktura aktywów, czy dostępność kredytów.

Mimo szerokiej oferty istniejącej na rynku, każda firma powinna zadbać o skuteczne przeciwdziałanie problemom dotyczącym wypłacalności, aby móc zminimalizować zagrożenia związane z pogorszeniem kondycji finansowej.

 

Czytaj więcej:

Upadłość firmy - Relacja właściciela biura podróży »

Położenie ma znaczenie, czyli kredyt dla firm ze wsparciem unijnym »

Czym jest księga przychodów i rozchodów? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie