Zakaz robienia zdjęć: Miejsca, których nie wolno fotografować

Na pewno spotkaliście się z zakazem fotografowania w miejscach publicznych. Czy znaczki znajdujące się na witrynach sklepów i kawiarni są zgodne z prawem i gdzie naprawdę obowiązuje zakaz robienia zdjęć? Postanowiliśmy to sprawdzić.
 

Zakaz robienia zdjęć: Miejsca, których nie wolno fotografować
Prawo konsumenta: fakty i mity

Zakaz fotografowania możemy spotkać w wielu wydawałoby się publicznych miejscach tak w Polsce, jak i za granicą. Każdy kraj posiada własne zasady dotyczące robienia zdjęć na ich terenie. Ograniczenia dotyczą zwyczajowo fotografowania na potrzeby komercyjne, na które potrzebne są dodatkowe zgody, jednak istnieją miejsca z prawnym zakazem robienia zdjęć.
 

Obiekty prywatne a zdjęcia

Na terenie obiektów prywatnych obowiązują regulaminy. Każdy, kto znajduje się w obiekcie, zobowiązany jest do przestrzegania punktów, które zostały określone. Jedną z takich zasad może być zakaz robienia zdjęć.

Skąd bierze się pomysł na tego typu zakaz na przykład w centrum handlowym?
Otóż właściciele zasłaniają się ochroną praw do planów architektonicznych obiektu, czyli mamy do czynienia z prawem autorskim. Kina, lokale gastronomiczne, centra handlowe to miejsca z całą pewnością ogólnodostępne. Często traktujemy je jako miejsca publiczne, niestety są to obiekty prywatne i należy stosować się do ich regulaminów.

Obiekty prywatne mogą być jednak fotografowane z zewnątrz bez większych ograniczeń, jednak wyłącznie do celów niekomercyjnych. Umieszczanie informacji o zakazie fotografowania są często nielegalne. W Polsce obowiązuje również tzw. "wolność panoramy", która zezwala na wykonywanie zdjęć w dowolnym miejscu i dowolnych obiektów, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Warunkiem jest zawarcie wspomnianych miejsc w szerszej panoramie czy widoku. Istnieją jednak państwa, takie jak Francja, Ukraina czy Włochy, które ograniczają także tego typu zdjęcia.

Wyjeżdżając za granicę powinniśmy upewnić się jakie zasady panują w danym kraju, szczególnie biorąc pod uwagę zdjęcia zabytków, obiektów publicznych i prywatnych oraz osób. Pamiętajmy, iż zakazy mogą być również umowne, szczególnie w miejscach o religijnych czy o wysokim znaczeniu w tradycji danej kultury.

 

Gdzie obowiązuje zakaz robienia zdjęć w Polsce?

 

W Polsce istnieje spis miejsc, które chronione są przez państwo i nie można na ich terenie fotografować:

 • Pierwsze na liście są zakłady, które  produkują, remontują i magazynują uzbrojenie i sprzęt wojskowy.
 • Drugimi są zakłady, w których prowadzi się prace badawczo-rozwojowe, a także konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Kolejne to magazyny rezerw państwowych (skład paliw płynnych, leków oraz artykułów sanitarnych).
 • Wszelkie obiekty, które podlegają Ministrowi Obrony Narodowej.
 • Zakaz robienia zdjęć obowiązuje także w obiektach infrastruktury transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego, morskiego a także drogownictwa, kolejnictwa, łączności oraz obiekty, które zajmują się dokumentacją geodezyjną oraz kartograficzną.
 • Wszelkiego rodzaju zapory wodne oraz urządzenia typu hydrotechnicznego.
 • Jednostki organizacyjne, które podlegają pod Agencję Wywiadu.
 • Narodowy Bank Polski
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • Mennica Państwowa S.A.
 • Obiekty, które zajmują się produkcją materiałów jądrowych oraz odpadami promieniotwórczymi.
 • Na liście znajdują się także obiekty telekomunikacyjne, które nadają programy telewizyjne i radiowe (publiczne)
 • Ministerstwa, agencje rządowe
 • Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna
 • Obiekty, w których wypobywa się kopaliny podstawowe
 • Zakłady produkujące materiały wybuchowe, a także w których pracuje się z wykorzystaniem substancji toksycznych, biologicznych etc.
 • Obiekty, których uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, a także dziedzictwa narodowego
  

Podstawy prawne zakazu robienia zdjęć

 • 14 grudnia 1982 roku uchwalono ustawę o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Uregulowała ona wątpliwości związane z robieniem zdjęć w obiektach, ale została ona uchylona przez ustawę o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 roku.
 • Według z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 roku, zakaz robienia zdjęć dotyczy szczególnie zakładów chemicznych, zbrojeniowych, a także tych, które wydobywają kopaliny oraz produkują materiały jądrowe i pracują na odpadach promieniotwórczych.
 • Artykuł 140 Kodeksu cywilnego akceptuje utrwalanie wyglądu rzeczy przez osoby inne niż właściciel.
 • Prawo autorskie jednak zabrania rozpowszechniania wizerunku miejsc

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie