Zalety i wady bycia VATowcem

Polskie prawo daje większości startujących przedsiębiorstw możliwość zadecydowania o rejestracji jako podatnik VAT. Czy warto zostać płatnikiem? Jakie wady i zalety pociąga za sobą rejestracja?

Zalety i wady bycia VATowcem
Podatek VAT prześwietlony

Chociaż niektórzy przedsiębiorcy ze względu na rodzaj działalności oraz osiąganą wartość sprzedaży stają w obliczu ustawowej konieczności zarejestrowania się jako podatnik VAT, większość początkujących firm ma prawo wyboru – być czy nie być VAT-owcem. Jakie są wady i zalety posiadania statusu czynnego płatnika VAT?

Dokonana przed pierwszą opodatkowaną sprzedażą rejestracja dokonana za pomocą odpowiedniego formularza w urzędzie skarbowym pozwala przedsiębiorcy uzyskać status płatnika VAT. Jakie korzyści płyną z rejestracji?
 

Zalety rejestracji jako podatnik VAT

 
  • Podatnik VAT jest atrakcyjnym partnerem dla większości działających na rynku firm i instytucji, z których znacząca część również posiada status płatników VAT. Posiadanie aktywnego numeru VAT w Unii Europejskiej ułatwia również współpracę międzynarodową.
  • Transakcje dokonane przez jednego płatnika VAT z innym podmiotem zarejestrowanym na tych samych zasadach pozwala na dokonywanie późniejszych odliczeń VAT.
  • Brak możliwości wystawienia faktury VAT często sprawia, że pomimo konkurencyjnych cen czy jakości oferowanych usług kontrahenci będący płatnikami VAT wybierają innych partnerów.
  • Podatek VAT nie musi zostać wliczony w cenę brutto towaru bądź usługi, a to ułatwia współpracę z mającymi status firm partnerami – pozwala na korzystny udział w przetargach i przedłożenie rzeczywistych niższych kosztów wyrażonych w kwocie netto.
  • Opłacany podatek często można zmniejszyć dokonując właściwych wyborów i podejmując określone decyzje zakupowe – na przykład zakup nowego sprzętu elektronicznego do biura pozwala na odliczenie od ceny określonej wysokości podatku VAT.

Status płatnika VAT to jednak nie tylko zalety. Z jakimi niedogodnościami wiąże się rejestracja VAT?
 

Wady rejestracji jako VATowiec

 
  • Płatnicy VAT muszą liczyć się z koniecznością prowadzenia dokładnej ewidencji wszelkich transakcji dokonywanych w ramach prowadzonej działalności. Dogłębna znajomość przepisów i bycie na bieżąco ze zmianami dotyczącymi płatności VAT jest nie do uniknięcia.
  • Rejestracja VAT może nie przynosić zysków firmom, których głównymi odbiorcami są klienci indywidualni. Dla nich to niska cena i atrakcyjne warunki sprzedaży, a nie status płatnika VAT, są istotą podjęcia współpracy.
  • Płatnik VAT ma obowiązek regularnego składania deklaracji podatkowych w urzędzie i odprowadzania kwot w wysokości należnego podatku.

Decydują o tym, czy warto zostać VAT-owcem, warto zastanowić się, do kogo adresujemy naszą działalność, jaka grupa odbiorców będzie trzonem naszej sprzedaży oraz czy osiągnięta płynność finansowa pozwoli na odprowadzanie należnych kwot podatku do urzędu nawet w przypadku, gdy mniej rzetelni kontrahenci spóźnią się z zapłatą za otrzymane dobra lub usługi.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie