Co warto wiedzieć, zanim pójdziesz na zwolnienie lekarskie

Zaczynając przygodę na rynku pracy, powinniśmy zdawać sobie sprawę z naszych praw i obowiązków. Zwolnienie lekarskie rządzi się swoimi zasadami. Warto je poznać.

Co warto wiedzieć, zanim pójdziesz na zwolnienie lekarskie
Kilka przydatnych informacji o L4

Zwolnienie lekarskie to według definicji: „zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo sprawowaniu opieki nad chorym chłonkiem rodziny”.

Standardowo wystawiane są w formie papierowej, natomiast od 2015 resort pracy wprowadził także e-zwolnienia, czyli zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej.

ABC zwolnienia lekarskiego

 

Kto może wystawić zwolnienie lekarskie?

Odpowiadamy: Lekarz, lekarz dentysta, felczer i starszy felczer, jeżeli złożył pisemne oświadczenie, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Organem, który upoważnia lekarzy do tego zadania jest ZUS.

Czym jest e-zwolnienie?

Od 1 stycznia 2015 roku zostało wprowadzone zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Pamiętajmy jednak, że zarówno zwolnienia papierowe jak i e-zwolnienia będą uwzględnianie do końca 2017 roku.

Elektroniczny formularz zawiera informacje dotyczące oceny stanu zdrowia ubezpieczonego. Ważny jest tutaj numer statystyczny choroby oraz określenie okresu niezdolności do pracy.

Wprowadzenie eletronicznych zwolnień ma na celu usprawnienie wymiany informacji między lekarzami, ZUS oraz pracodawcami.

Kiedy dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Pamiętajmy, że to my mamy obowiązek dostarczyć zwolnienie pracodawcy. Mamy na to 7 dni kalendarzowych od daty, która znajduje się na zaświadczeniu. Wynika z tego, że tylko nieobecność dłuższa niż 7 dni może zostać sprawdzona przez ZUS. E-zwolnienie ma celu ulepszego kontroli krótkich okresów nieobecności. Nowością przy zwolnieniach elektronicznych jest przeniesienie obowiązku przekazania zwolnienia z pracowników na lekarzy.

Kto może dostarczyć zaświadczenie?

Informujemy pracodawcę osobiście lub przez osobę trzecią. Możemy zrobić to przez telefon, mailem, a także drogą pocztową. Uważajmy jednak, ponieważ  za datę zawiadomienia bierze się wtedy datę stempla pocztowego – liczone są dni kalendarzowe, nie tylko robocze..

Tradycyjne L4

Cały czas mamy prawo poprosić o zwolnienie papierowe, także w czasie wizyty domowej. Zaświadczenie przygotowuje się na specjalnych drukach, w których każdy jest zarejestrowany w systemie. Jeżeli druk wypełniony jest z błędami, zwraca się go lekarzowi do korekty.

Druki ZUS ZLA nie obowiązują w przypadku choroby uczniów, studentów.

Zwolnienie lekarskie potocznie nazywamy L4. Dlaczego? Ponieważ tak właśnie nazywa się fomularz.

Ile dostaniemy pieniędzy w czasie choroby?

Musimy wiedzieć, że w czasie zwolnieniachorobowego przysługuje nam 80% naszego wynagrodzenia. Wyjątkiem są ciąża, wypadek w drodze do pracy lub z pracy oraz badania i zabiegi związane z oddaniem komórek, tkanek lub narządów – wtedy należy nam się 100% zasiłku.

Kiedy dostaniemy wynagrodzenie?

Zasiłek chorobowy wypłaca się po 33 dniach choroby i przysługuje maksymalnie przez 182 dni zwolnienia. Jeżeli mamy więcej niż 50 lat, pracodawca wypłaca zasiłek przez 14 dni, a od 15 dnia obowiązek tem przechodzi na ZUS.

Kontrola

Weźmy pod uwagę fakt, że w trakcie trwania zwolnienia, nie możemy podejmować żadnej pracy. Naszym obowiązkiem jest się leczyć, a prawem pracodawcy oraz ZUS jest przeprowadzenie kontroli.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie