Jak zawiesić działalność gospodarczą?

W przypadku utraty płynności finansowej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Czasowe zawieszenie działalności firmy to sposób na utrzymanie jej płynności

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została w 2008 roku uzupełniona o zapis pozwalający przedsiębiorcy na zawieszenie prowadzonej aktywności, głównie na wypadek utraty płynności finansowej, tymczasowo uniemożliwiającej funkcjonowanie na rynku. 

Kto może zawiesić działalność?

Zawieszona działalność gospodarcza to dobre rozwiązanie dla tych, którzy na wskutek chwilowego kryzysu spowodowanego na przykład obniżoną sprzedażą czy sezonowym charakterem swojej aktywności zaczęli notować znaczący spadek obrotów i dochodów

Prawo zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje tylko przedsiębiorcom spełniającym szereg określonych ustawą warunków. 

  • Przede wszystkim nie mogą oni zatrudniać pracowników – w praktyce oznacza to więc, że często jedynie jednoosobowe firmy uzyskają pozwolenie na to, by wstrzymać działalność – zatrudnieni, którzy przebywają na urlopach zdrowotnych lub macierzyńskich cały czas są bowiem aktywnymi pracownikami firmy. 
  • Jeśli natomiast działalność zawiesić chce jeden ze wspólników spółki jawnej, cywilnej czy partnerskiej, dokonać on może tego tylko w przypadku, gdy i pozostali wspólnicy zdecydują się podjąć te same kroki.

Ważne: Działalność można wznowić już po upływie 30 dni. Górnym limitem jest okres 24 miesięcy.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

W celu zawieszenia działalności gospodarczej przygotować należy wniosek CEIDG, który pełni jednocześnie funkcję dokumentu pozwalającego na wznowienie aktywności na rynku. 

  • Wniosek może zostać złożony online, w tym przypadku należy pamiętać o złożeniu elektronicznego podpisu. 
  • Można też przedłożyć go osobiście (pamiętajmy o dowodzie osobistym!) lub przy pomocy pełnomocnika w urzędzie gminy lub miasta, w którym dokonywaliśmy rejestru działalności. 
  • Instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się na stronach internetowych odpowiednich urzędów. 

Wniosek CEIDG dotyczył będzie zawieszenia działalności jeśli postawimy krzyżyk w rubryce 01.3. Wspólnicy spółek muszą dodatkowo wypełnić załącznik CEIDG-SC. 

Po przyjęciu przez urząd poprawnie wypełnionego wniosku otrzymamy jego kopię równoznaczną z potwierdzeniem informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dokument zostanie też przekazany w ciągu trzech dni roboczych do ZUS, urzędu skarbowego i urzędu statystycznego.

Pamiętajmy, że wznowienie działalności gospodarczej nie jest automatyczne – przedsiębiorca musi ponownie złożyć wniosek CEIDG.

Czytaj więcej:
Jak zamknąć działalność gospodarczą? »
Kredyt dla firm a BIK, czyli historia kredytowa przedsiębiorstwa »
Własny biznes 2015: jak sfinansować startup? »
Zagrożona płynność finansowa firmy - co zrobić? »
Bankowe źródła finansowania przedsiębiorstw »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie