Potrzebujesz gotówki?

Wybierz kwotę i okres spłaty, wypełnij formularz, a nasi doradcy bezpłatnie wybiorą dla Ciebie kilka najlepszych propozycji.

Klikając, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych za pomocą telefonu, sms oraz e-mail, wysyłanych przez firmę Adclick Lda (będącej właścicielem portalu mojportalfinansowy.pl) oraz Partnerów.

DALEJ

Zmiany w kredytach 2013

Nowości w ustawie kredytowej

Styczeń 2013 przyniósł zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, ujednolicając polskie prawo z unijnym. Ostatnia nowelizacja nastąpiła w 2011 roku.

Nowy rok 2013 przynosi nie tylko osobiste postanowienia dotyczące naszego postępowania w ciągu nadchodzących miesięcy, ale również pewne oficjalne zmiany dotyczące między innymi kredytu konsumenckiego. Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu dostosowania obowiązującej w Polsce ustawy do norm Unii Europejskiej.

Co nowego w kredytach?

Znowelizowane przepisy określają sposób obliczania RRSO, czyli rzeczywistej stopy procentowej kredytów konsumenckich. Zmiany w ustawie odpowiadają zasadom wprowadzonym przez unijną dyrektywę z dnia 14 listopada 2011 roku, zawierającą uzupełniające reguły, których należy przestrzegać wyliczając RRSO kredytów udzielonych na czas nieokreślony lub spłacanych w całości w regularnych odstępach czasu. 

Jakie korzyści przyniesie powyższa nowelizacja dla potencjalnych kredytobiorców?
Przede wszystkim wprowadzone zmiany ujednolicają polskie prawo z przepisami obowiązującymi w innych krajach unijnych, określającymi sposób obliczania oprocentowania kredytów.

Oznacza to umożliwienie a tym samym ułatwienie porównania różnych kredytów dostępnych w innych państwach członkowskich, czyli rozszerzenie oferty kredytowej dla zainteresowanych osób.

Podstawowym założeniem nowelizacji jest zobowiązanie kredytodawców do stosowania wyłącznie jednego modelu do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) bez stosowania indywidualnych wzorów. I tak, jeden z wprowadzonych przepisów zakłada, że w przypadku braku możliwości ustalenia terminu lub kwoty spłaty kredytu na podstawie umowy podpisanej przez kredytodawcę i klienta, należy przyjąć założenie, iż zobowiązania suma została uiszczona w terminie i zgodnie z określonymi przez bank warunkami.

Inny punkt znowelizowanej ustawy stanowi, iż w przypadku udzielenia klientowi możliwości wypłacania pewnych części zobowiązania, należy przyjąć wypłacenie całkowitej kwoty jednorazowo.

Obowiązujące przepisy

Tegoroczną nowelizację ustawy o kredycie konsumenckim poprzedziły zmiany wprowadzone w grudniu 2011 roku, które nadal obowiązują.

Podsumowanie przepisów:

  • Kredytem konsumenckim określono każde zobowiązanie do kwoty 255 550 złotych, włączając kredyty hipoteczne udzielane klientom indywidualnym.
  • Każda instytucja udzielająca kredytów ma obowiązek zaprezentowania swoim klientom ujednoliconego formularza zawierającego wszelkie dane odnośnie proponowanego kredytu.
  • Wydłużono również termin, w którym klient może zrezygnować z umowy kredytowej oraz zobowiązano kredytobiorcę do podania szczegółowej informacji w przypadku odmowy udzielenia kredytu zainteresowanej osobie.
  • Banki uzyskały możliwość pobierania prowizji za nadpłatę lub wcześniejszą spłatę kredytu przez klienta.

Wszelkie zmiany wprowadzane do ustawy o kredycie konsumenckim mają pomóc potencjalnym klientom w zrozumieniu prezentowanych ofert i wyborze tej najlepiej dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.