Źródła utrzymania osoby bezrobotnej

Gdzie środki na utrzymanie mogą uzyskać osoby bez stałego zatrudnienia? Poznajcie pomocne rozwiązania z urzędu pracy i działania, które możecie podjąć na własną rękę.

Źródła utrzymania osoby bezrobotnej
Alternatywne źródła dochodu nie tylko dla bezrobotnych

Otrzymanie statusu osoby bezrobotnej nie oznacza pozbawienia wszelkich dochodów. Warto pamiętać, że osoby bezrobotne mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych oraz mogą korzystać z różnych finansowych i pozafinansowych form wsparcia i aktywizacji. Można również szukać dodatkowych źródeł dochodu na własną rękę.

Zasiłek dla bezrobotnych

Jednym z podstawowych źródeł utrzymania osoby bezrobotnej jest zasiłek dla bezrobotnych, który w 2015 roku wynosi

 • 831,10 zł (pierwsze trzy miesiące) lub
 • 652,60 zł (w kolejnych miesiącach).

Są to kwoty bazowe, obowiązujące przy stażu pracy wynoszącym od 5 do 20 lat. Osoby o krótszym stażu otrzymują zasiłek w wysokości 80% zasiłku, z kolei osoby z wyższym stażem otrzymują 120% zasiłku. W większości gmin w Polsce zasiłek otrzymuje się przez 180 dni, jednak przy spełnieniu pewnych warunków zasiłek może być wypłacany przez cały rok.

Kobiety w ciąży, które urodziły dziecko, gdy pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub najpóźniej miesiąc po zakończeniu wypłaty, będą miały przedłużony okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych o okres odpowiadający wypłacie zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowa pomoc z UP

Oprócz samych zasiłków dla bezrobotnych osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy mogą również korzystać z dodatkowych finansowych form aktywizacji zawodowej.

 • Osoby, które korzystają z kursów i szkoleń, organizowanych przez Urząd Pracy, otrzymują stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Takie szkolenie nie może trwać krócej niż 150 godzin miesięcznie, a wypłacane stypendium szkoleniowe nie przysługuje osobom poszukującym pracy.
 • Osoby, którym Urząd Pracy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego zatrudnienia, mogą zostać skierowane do wykonywania prac interwencyjnych, trwających 6 lub 12 miesięcy, przy czym po ich upływie pracodawca ma obowiązek zatrudnienia osoby bezrobotnej przez 3 lub 6 miesięcy. Pracodawca otrzymuje refundację za zatrudnienie osoby bezrobotnej, przy czym refundacja ta nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia.
 • Osoby, które nie ukończyły 30 lat, mogą korzystać z płatnych staży, które mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, a w czasie odbywania stażu osoba bezrobotna - stażysta otrzymuje stypendium za każdy miesiąc stażu. Wysokość stypendium odpowiada 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą korzystać z wymienionych finansowych form wsparcia. 

Urzędy Pracy finansują również studia podyplomowe, egzaminy zawodowe czy naukę osobom o niskich kwalifikacjach. W każdym kwartale uruchamiana jest ponadto pula środków, przeznaczonych na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Inne źródła dochodu

Dodatkowych źródeł dochodu można również szukać poza urzędami pracy. 

 • Coraz więcej osób zarabia dzięki swoim blogom i stronom internetowym. Taka forma dodatkowych pieniędzy to dobry sposób na rozwój swojej pasji oraz zdobywanie zainteresowania naszymi pomysłami.
 • Osoby, które lubią tworzyć, mogą spróbować sprzedać swoje ręczne wyroby na lokalnym pchlim targu. 
 • Jeśli nie masz problemów z pisaniem, zainteresuj się platformami do tworzenia treści
 • Znajomość języków również można wykorzystać w zdobyciu dodatkowych środków - spróbuj swoich sił w drobnych tłumaczeniach.
 • Możesz również wykorzystać swoją wiedzę i dawać korepetycje uczniom lub studentom.
 • Rozejrzyj się wokół siebie i pomyśl, co możesz sprzedać. Zarejestruj się na platformie aukcyjnej i zarabiaj na swoich nieużywanych przedmiotach.

Zmęczony bezrobociem? Spróbuj wziąć sprawy w swoje ręce i załóż własną działalność. Jeśli Twój pomysł ma potencjał, zdobycie środków na jego rozwój może okazać się łatwiejsze niż myślisz.

Czytaj więcej:
Skąd wziąć pieniądze, czyli o alternatywnych źródłach dochodu »
4 pomysły jak oszczędzać w weekendy »
6 podstawowych kryteriów oceny oferty pracy »
Własny biznes 2015: jak sfinansować startup? »
Koszt życia w Polsce »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie