Zwolnienie dyscyplinarne a prawa pracownika

Kiedy pracownik może odwołać się do sądu pracy, gdy zatrudniający decyduje się na rozwiązanie umowy poprzez zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne a prawa pracownika
Jakimi prawami kieruje się dyscyplinarka?

Zwolnienie dyscyplinarne to szczególny tryb postępowania stosowany przez pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę (jakiegokolwiek rodzaju umowa by to nie była). Zwolnienie dyscyplinarne ma na celu natychmiastowe zerwanie relacji z pracownikiem z przyczyn zachodzących z winy zatrudnionego.

Zwolnienia dyscyplinarne pracownika

Pamiętajmy, że pracodawca musi mieć bardzo konkretny powód, by móc odwołać zatrudnionego w trybie dyscyplinarnym. Zwolnienie dyscyplinarne zastosować można jedynie wobec osoby, która: 

  • w znaczący sposób naruszyła swoje obowiązki na polu zawodowym, 
  • straciła uprawnienia upoważniające do pełnienia funkcji i wykonywania zadań, które jej na mocy umowy o pracę powierzono lub/i 
  • dopuściła się przestępstwa, udowodnionego sądownie lub jawnie naruszającego przyjęte normy społeczne i moralne.

Jeśli pracodawca próbuje dokonać zwolnienia bez zajścia jednej z wymienionych sytuacji, pracownik ma możliwość odwołania się od podjętej przez pracodawcę decyzji. 

Odwołanie od decyzji pracodawcy

Pracownikowi przysługuje również prawo odwołania się od decyzji zatrudniającego i skierowania jej na ścieżki postępowania sądowego w momencie, gdy pracodawca uznaje za stosowne zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym po upływie więcej niż miesiąca od momentu, gdy zatrudniony dopuścił się naruszenia swoich obowiązków, popełnił przestępstwo lub utracił uprawnienia do wykonywania zawodu.

Prawo odwołania od decyzji pracodawcy przysługuje również zatrudnionym, którzy 

  • nie otrzymali zwolnienia w pisemnej formie jasno wyłuszczającej przyczyny podjętej decyzji. 

Oświadczenie powinno zawierać również datę wygaśnięcia umowy i informować o możliwości skierowania sprawy do sądu pracy.

Naruszenie przez pracodawcę wymogów prawnych obowiązujących w przypadku zastosowania dyscyplinarnego trybu zwolnienia daje zatrudnionemu prawo dochodzenia swoich racji przed sądem pracy.

Czytaj więcej:
Prawo pracy: Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest legalne? »
Jak negocjować wynagrodzenie? »
Prawo pracy: Kiedy przysługuje Ci zwolnienie lekarskie L4? »
Jakie wady i zalety ma umowa o pracę? »
5 metod efektywnego szukania pracy »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie