Zwolnienie z pracy: Obowiązki pracodawcy

Zwolnienie z pracy - jakie prawa przysługują pracownikowi z tego tytułu oraz o czym musi pamiętać szef rozwiązując z nim umowę o pracę?

Zwolnienie z pracy: Obowiązki pracodawcy
Powinności szefa względem pracownika po wręczeniu wypowiedzenia

Zwolnienie z pracy pracownika niesie za sobą wiele obowiązków ze strony pracodawcy. Zachowanie okresu wypowiedzenia, wystawienie świadectwa pracy czy wypłata ewentualnej rekompensaty to jedynie kilka przykładów. O czym każdy szef powinien pamiętać podczas rozwiązywania stosunku pracy i jakie prawa z tego tytułu przysługują pracownikom?    
 

ZWOLNIENIE Z PRACY PRACOWNIKA

 

OKRES WYPOWIEDZENIA

Rozwiązanie umowy o pracę między pracodawcą, a pracownikiem może przebiec m.in. na drodze porozumienia stron (z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia). Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy oraz rodzaju umowy na jaką pracownik jest zatrudniony.

⇒ Przydatny Poradnik >> Prawo pracy: okres wypowiedzenia

 

PUNKT WIDZENIA PRACODAWCY

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne), pracodawca nie jest zobowiązany do zachowania okresu wypowiedzenia.
 
Dzieje się tak w przypadku pracownika, który:
 
 • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • ze swojej winy utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań na powierzonym mu stanowisku,
 • popełnił przestępstwo.
   
 

PUNKT WIDZENIA PRACOWNIKA

Również pracownik ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, gdy:
 
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • wydano orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwość, jaką wywołuje wykonywanie danej pracy na pracownika, przy czym pracodawca nie zapewnił pracownikowi innego stanowiska pracy dostosowanego do jego kwalifikacji i stanu zdrowia.
   
W tej sytuacji pracownikowi należy się rekompensata w wysokości wynagrodzenia odpowiadającemu długości okresu wypowiedzenia (umowa na czas nieokreślony). Jeżeli umowa  była podpisana na czas określony, wysokość odszkodowania będzie równoznaczna z wysokością wynagrodzenia za okres dwóch przepracowanych tygodni.
 
 

TYDZIEŃ NA WYPEŁNIENIE POWINNOŚCI

W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek: wystawić pracownikowi świadectwo pracy oraz zgłosić zwolnienie do ZUS (aby wyrejestrować pracownika z prawa do ubezpieczeń). Obowiązek ten należy wypełnić w przeciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. 
 
 

CO Z ZALEGŁYM URLOPEM?

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika nawet wtedy, gdy temu pozostał niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Musi wówczas wypłacić mu ekwiwalent lub umożliwić pracownikowi wykorzystanie zaległych dni w trakcie okresu wypowiedzenia. Decyzja w tym przypadku należy do pracodawcy.
 
 

ZWOLNIENIE Z PRACY, A ODPRAWA

Warto wiedzieć, że pewnej grupie pracowników przysługuje również prawo do odprawy i są to: samorządowcy, nauczyciele i chałupnicy.

Odprawa przysługuje również wszystkim pracownikom w przypadku zwolnień grupowych (pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób) oraz w szczególnych przypadkach - przy zwolnieniach indywidualnych, np. jeżeli zwolnienia poszczególnych pracowników następują w okresie mniejszym niż co 30 dni.

⇒ Więcej na ten temat przeczytasz w poradniku: Kiedy pracownikowi należy się odprawa?
 
Wysokość odprawy uzależniona jest od czasu zatrudnienia pracownika i rośnie proporcjonalnie do jego długości:
 
 • wynagrodzenie 1-miesięczne dla osoby pracującej w firmie krócej niż 2 lata,
 • wynagrodzenie 2-miesięczne dla osoby pracującej w firmie od 2 do 8 lat,
 • wynagrodzenie 3-miesięczne dla osoby pracującej w firmie dłużej niż 8 lat.
 
Należy również pamiętać, że powyższe obowiązki pracodawcy względem pracownika nie odnoszą się do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), których to prawa opisuje kodeks cywilny (a nie kodeks pracy) lub określone są one w postanowieniach zawartych w samej umowie.   

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie