Zwiń
Poznaj Pożyczka gotówkowa Ekspres Kasa

Pożyczka gotówkowa Ekspres Kasa: Szczegóły


Pożyczka gotówkowa Ekspres Kasa

Zaktualizowano 09 01 2018

Kwota

od 100 zł do 2000 zł

Okres spłaty

od 15 do 60 dni

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 1000 zł na okres 30 dni

Zalety

 • do 2 000 zł w 10 minut
 • okres spłaty do 60 dni
 • brak zbędnych formalności

Przykład

 • 800 PLN na 15 dni
 • koszt:200 PLN
 • RRSO:23053%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1000 PLN

Warunki umowy | RRSO

Z tytułu udzielenia Pożyczki Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty Administracyjnej. Wysokość Opłaty Administracyjnej odpowiada kosztom poniesionym przez Pożyczkodawcę w związku z udzieleniem Pożyczki i jest uzależniona od kwoty Pożyczki oraz od okresu Pożyczki.  Na podstawie Umowy zawieranej z pożyczkodawcą, Klient zobowiązuje się wobec pożyczkodawcy zapłacić Opłatę Administracyjną za badanie Wniosku o Pożyczkę oraz wypłacanie Pożyczki dla poszczególnych Rat Pożyczki jak wskazane w zawieranej umowie. Nie naliczane są odsetki od kwoty kredytu. Wysokość Opłaty Administracyjnej określa poniższa tabela zawarta w umowie.

Pozaterminowa spłata

W przypadku, gdy należność lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie, Pożyczkodawca uprawniony będzie do wezwania Klienta, samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów, do zapłaty zaległych kwot. Wezwania do zapłaty dokonywane będą w formie monitów, wysyłanych do Klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania windykacji należności podmiotom innym niż Pożyczkodawca, procedura dochodzenia należności, w tym przesyłania monitów, zawiadomień i innych pism Pożyczkodawcy prowadzona będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w takim podmiocie. Ewentualne uchybienia lub zaniechania takich podmiotów nie ograniczają prawa Pożyczkodawcy do samodzielnego dochodzenia należności od Klienta.

Klient zapłaci Pożyczkodawcy opłatę upominawczą za każdy monit wysłany do Klienta listem poleconym, która wynosi: 

a) za wysłanie pierwszego monitu po upływie siedmiu dni od wystąpienia opóźnienia - 30 zł; 

b) za wysłanie drugiego monitu po upływie czternastu dni - 50 zł; 

c) za wysłanie trzeciego monitu po upływie dwudziestu pięciu dni - 50 zł., 

d) za przesłanie czwartego monitu po upływie trzydziestu pięciu dni - 50 zł.

W przypadku, gdy opóźnienie Klienta przekroczy czterdzieści pięć dni, Pożyczkodawca będzie uprawniony, samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów, do zamieszczenia informacji o Kliencie w stosownych rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Klient jest uprawniony do zmiany daty płatności raty poprzez zapłatę stałej kwoty, ustalonej przez Pożyczkodawcą. Jeżeli Klient zaproponuje zmianę dat płatności raty Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca będzie uprawiony do zaakceptowania zmiany lub do odmowy zmiany daty płatności raty. Jeżeli zmiana zostanie zaakceptowana przez Pożyczkodawcę, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia właściwej opłaty.

 

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Ferratum Poland Sp. z o.o

Adres: ul. Długa 16A/23, 53-658 Wrocław

Telefon: 71 712 00 23

Strona internetowa:  https://www.ekspreskasa.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • SolCredit
 • eBroker
 • Wonga
 • LendON
 • HapiPożyczki
 • Ratka.pl