Poznaj Pożyczka gotówkowa Ofin.pl

Pożyczka gotówkowa Ofin.pl: Szczegóły


Pożyczka gotówkowa Ofin.pl

Zaktualizowano 13 01 2017

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 1000 zł na 15 lub 30 dni

Kwota

od 100 zł do 2000 zł

Okres spłaty

15, 30 lub 60 dni

Zalety

 • pierwsza pożyczka bez opłat
 • krótki wniosek o pożyczkę
 • pożyczka nawet na 60 dni
 • możliwość przedłużenia okresu spłaty
 • pieniądze na koncie klienta w ciągu godziny

Przykład

 • 800 PLN na 15 dni
 • koszt:200 PLN
 • RRSO:23053%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1000 PLN

Warunki umowy | RRSO

Każdy klient, który otrzyma pożyczkę, zobowiązany jest do dokonania na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty Administracyjnej. Wysokość takiej Opłaty równa jest wszelkim kosztom poniesionym przez Pożyczkodawcę, które wynikają z udzielenia Pożyczki. Opłata Administracyjna uzależniona jest od kwoty oraz okresu spłaty Pożyczki i zawiera koszty weryfikacji wniosku o pożyczkę oraz wypłacanie rat, jak wskazane w zawieranej umowie. Nie naliczane są odsetki od kwoty kredytu. Wysokość Opłaty Administracyjnej określa tabela zawarta w umowie.

Pozaterminowa spłata

W sytuacji, gdy pożyczka lub jej część nie zostanie spłacona w terminie określonym w umowie, Pożyczkodawca będzie miał prawo do upomnienia Klienta, samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów, do zapłaty zaległych kwot. Upomnienia do zapłaty wysyłane będą w formie monitów, które Klienta  otrzyma w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. W przypadku przekazania windykacji brakującej kwoty podmiotom zewnętrznym, procedura dochodzenia należności, w tym dostarczania monitów, zawiadomień i innych pism Pożyczkodawcy prowadzona będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w takim podmiocie. Ewentualne uchybienia lub zaniechania takich podmiotów nie ograniczają prawa Pożyczkodawcy do samodzielnego dochodzenia należności od Klienta.

 

Klient zobowiązany będzie do pokrycia opłaty upominawczej za każde zawiadomienie wysłane do Klienta listem poleconym, która wynosi: 

 

a) za wysłanie pierwszego monitu po upływie siedmiu dni od wystąpienia opóźnienia - 30 zł; 

b) za wysłanie drugiego monitu po upływie czternastu dni - 50 zł; 

c) za wysłanie trzeciego monitu po upływie dwudziestu pięciu dni - 50 zł., 

d) za przesłanie czwartego monitu po upływie trzydziestu pięciu dni - 50 zł.

 

W przypadku, gdy opóźnienie Klienta przekroczy 45 dni, Pożyczkodawca nabędzie prawo do przekazania informacji o Kliencie do stosownych rejestrów, prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Klient jest uprawniony do przesunięcia daty płatności poprzez dokonanie dopłaty stałej kwoty, ustalonej przez Pożyczkodawcą. Jeżeli Klient zaproponuje zmianę dat płatności raty, Pożyczkodawca będzie mógł udzielić odpowiedzi odmownej. Jeżeli zmiana zostanie zaakceptowana przez Pożyczkodawcę, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia właściwej opłaty.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Sfera Finansów S.A.

Adres: ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa

Telefon: 882 002 034

Adres internetowy: https://www.ofin.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Vivus.pl
 • Primus Finance Sp. z o.o.
 • Wonga
 • eBroker
 • HapiPożyczki
 • SuperGrosz