Poznaj Kredyt w rachunku bieżącym Deutsche Bank

Kredyt w rachunku bieżącym Deutsche Bank: Szczegóły


Kredyt w rachunku bieżącym Deutsche Bank

Zaktualizowano 22 07 2016

Oferta specjalna

Wolne zawody z możliwością wydłużenia okresu kredytowania do 36 miesięcy + co miesiąc spłata jedynie odsetek

Kwota kredytu

od 5000 do 100000 zł, kredyt dostępny również w €, USD oraz CHF

Okres kredytowania

do 12 miesięcy

36 miesięcy dla wolnych zawodów

Minimalny wiek firmy

więcej niż 12 miesięcy

minimum 2 lata działalności w jednej branży

Przeznaczenie kredytu

działalność bieżąca

Grupa docelowa

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • MŚP
 • spółka osobowa
 • spółka cywilna

Potrzebne dokumenty

 • KRS
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • umowy spółki
 • zaświadczenie o REGON i NIP
 • zaświadczenie z US i ZUS
 • dokumenty potwierdzające dochody

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteka (w przypadku kredytu z wydłużonym okresem kredytowania) lub zabezpieczenie na aktywach płynnych
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji (zgodnie z przepisami Prawa Bankowego)
 • weksel in blanco
 • nadanie nieodwołanego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w Deutsche Banku

Oprocentowanie

do negocjacji

Opłaty kredytowe

 • opłata za rozpatrzenie wniosku: 0 zł
 • prowizja: 0%
 • wcześniejsza spłata: 0%

Obowiązkowe ubezpieczenie

brak

Dane banku

Deutsche Bank PBC S.A.

Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Telefon: 22 579 98 00

Infolinia: 801 18 18 18

Strona internetowa: https://www.deutschebank.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • eBroker
 • Idea Bank
 • BIZ Bank
 • Bank BPH
 • Citi Handlowy
 • PKO Bank Polski

Powiązane artykuły