Poznaj Kredyt odnawialny Inteligo PKO BP

Kredyt odnawialny Inteligo PKO BP: Szczegóły


Kredyt odnawialny Inteligo PKO BP

Zaktualizowano 11 03 2015

Maksymalny limit

60 000 zł

Opłata za prowadzenie konta

0 zł

Opłata za przelewy

0 zł za przelewy krajowe oraz zlecenia stałe realizowane przez Internet

Karta

0 zł za wydanie i użytkowanie karty DEBETOWEJ (przy transakcjach na min. 100 zł/mc); możliwość otrzymania darmowej karty KREDYTOWEJ

Wypłata ze wszystkich bankomatów bez opłat

4 zł/mc

Dostęp do konta

Internet, SMS, telefon

Typ konta

Konto osobiste

Wymagane konto osobiste

Konto Inteligo

Reprezentatywny przykład

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu, wyliczona w oparciu o całkowity koszt kredytu, wynosi 20,34 % w stosunku rocznym. Do obliczenia wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu, przyjęto założenie, że: kredyt został udzielony w kwocie 10 000 zł; był wykorzystany jednorazowo i w całości w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy; oprocentowanie kredytu nie ulegało zmianie a spłaty zadłużenia następowały w równych ratach miesięcznych, w terminie 12 miesięcy. Dla celów obliczania odsetek od kredytu przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przyjmując, iż rok ma 365 dni. W oparciu o powyższe założenia całkowity koszt kredytu wynosi 1029,93 złotych.

Zmienna roczna stopa procentowa od przeterminowanego kredytu Inteligo (odsetki karne) podawana jest w komunikacie członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego według formuły: "czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP".

Dane banku

PKO Bank Polski

Adres: ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa

Infolinia: 801 302 302

Strona internetowa: http://www.pkobp.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


  • Bank Millennium
  • Getin Bank
  • ING Bank Śląski
  • PKO Bank Polski
  • Meritum Bank
  • Deutsche Bank