Poznaj Pożyczka gotówkowa Net Credit

Pożyczka gotówkowa Net Credit: Szczegóły


Product

Pożyczka gotówkowa Net Credit

Zaktualizowano 31 07 2013

Kwota

od 150 zł do 4000 zł

Okres spłaty

od 1 do 30 dni

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 1500 zł na okres do 30 dni

Zalety

 • do 1500 zł pierwszej pożyczki bez opłat
 • premia 50 zł za polecenie usług
 • łatwa rejestracja

Przykład

 • 1000 PLN na 15 dni
 • koszt:0 PLN
 • RRSO:0%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1000 PLN

Warunki umowy | RRSO

Na całkowity koszt Pożyczki składają się odsetki równe czterokrotnej stopie kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obliczone w stosunku rocznym od kwoty Pożyczki oraz Prowizja za udzielenie Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat przedstawioną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.

W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki, całkowity koszt Pożyczki ulegnie powiększeniu o koszt ubezpieczenia, o którym mowa w Umowie.

RRSO dla Pożyczek, udzielanych przez Pożyczkodawcę, zamieszczona jest na Stronie internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Harmonogramie oraz w Europejskim arkuszu informacyjnym przesyłanym do Pożyczkobiorcy.

Koszty związane z udzieleniem Pożyczki, jej przedłużeniem oraz opóźnieniem w jej spłacie, a także koszty związane w ubezpieczeniem Pożyczki w zakresie określonym w Umowie zostały przedstawione w formie Tabeli Opłat zamieszczonej na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.

Pozaterminowa spłata

Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki:

a) odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Rachunku Pożyczkodawcy;

b) składki ubezpieczenia za czas opóźnienia zwrotu Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat i na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki. Składka ubezpieczenia za czas opóźnienia zwrotu Pożyczki jest naliczana  za każdy dzień opóźnienia. 

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w czterokrotnej wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy opłatę upominawczą w kwocie 15 zł za każdy monit wysłany do Pożyczkobiorcy oraz 25 zł za wezwanie do zapłaty wysłane do Pożyczkobiorcy.

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi). W przypadku egzekucji zaległych płatności koszty egzekucji pokrywa Pożyczkobiorca.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,01 zł lub 1 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Net Credit Sp. z o.o.

Adres: al. Jana Pawła II 61 lok.10, 01-031 Warszawa

Telefon: 22 100 60 10

Strona internetowa:  https://www.netcredit.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Vivus.pl
 • Primus Finance Sp. z o.o.
 • Wonga
 • eBroker
 • HapiPożyczki
 • SuperGrosz