Poznaj Pożyczka na elektronikę Wonga

Pożyczka na elektronikę Wonga: Szczegóły


Product

Pożyczka na elektronikę Wonga

Zaktualizowano 30 11 -0001

Kwota

od 50 do 3000 zł

Okres spłaty

do 2 miesięcy

Pierwsza pożyczka

symboliczna OPŁATA za pożyczkę do 1500 zł na do 60 dni

Zalety

 • od 50 do 1500 złotych pierwszej pożyczki za symboliczną opłatę
 • 60 dni na spłatę pożyczki
 • do 3000 złotych na raty przy kolejnych pożyczkach
 • szybki proces weryfikacji wniosku
 • możliwość podpisania umowy elektronicznie
 • brak ukrytych kosztów 

Przykład

 • 750 PLN na 21 dni
 • koszt:10 PLN
 • RRSO:25,89%
 • prowizja: 10 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 760 PLN

Reprezentatywny przykład

Przy następujących założeniach: kwota pożyczki 500 złotych, okres spłaty 25 dni przy rocznej stopie procentowej w wysokości 15%, RRSO pożyczki wynosi 3972,8% oraz całkowita kwota do spłaty równa się 644,52 zł, w tym odsetki w wysokości 4,52 zł oraz prowizja 140 zł.

Pierwsza pożyczka: kwota pożyczki 500 zł na 25 dni, całkowita kwota do spłaty 510 zł, odsetki 0 zł, roczna stopa procentowa 0%, prowizja 10 zł. RRSO przy następujących założeniach wynosi 33,5%.

Pozaterminowa spłata

Brak uiszczenia pożyczki w ustalonym terminie spłaty lub spłacenie jedynie jej części powoduje powstanie tzw. zadłużenia przeterminowanego, od którego naliczane będą odsetki karne w wysokości, jaka obowiązywała w trakcie okresu pożyczkowego. Odsetki od zadłużenia dodatkowego naliczane są od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia, zaczynając od pierwszego dnia zaległości, do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego włącznie. Pożyczkodawca otrzymuje powiadomienie o rozpoczęniu naliczania odetek karnych.

 

W związku z opóźnieniem spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do opłaty:

(a) wszelkich kosztów związanych z wysłaniem upomnień i czynności windykacyjnych;

(b) kosztów postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 

Czynności upominawcze i windykacyjne polegają na:

(i) wysłaniu upomnienia drogą elektroniczną w formie SMS;

(ii) wysłaniu upomnienia drogą elektroniczną w formie e-mail;

(iii) telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty

(iv) monicie listownym (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty).

 

Pożyczkodawca podejmie powyższe czynności z częstotliwością zgodną z dobrymi obyczajami. Pożyczkobiorca zostanie obciążony zwrotem kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, których koszt określony jest w umowie. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych wyłącznie w trzecim i trzydziestym pierwszym dniu po upływie Terminu spłaty.

 

Powstanie zadłużenia upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach.

Dane Pożyczkobiorcy mogą być przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,10 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Wonga.pl sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 96, piętro XIII, 00-807 Warszawa

Telefon: +48 22 30 70 599

Strona internetowa: https://www.wonga.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Santander Consumer Bank
 • eBroker
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Lepsza Oferta
 • Wonga
 • Getin Bank