Poznaj Pożyczka dla studenta Ok Money

Pożyczka dla studenta Ok Money: Szczegóły


Product

Pożyczka dla studenta Ok Money

Zaktualizowano 31 07 2013

Kwota

od 200 zł do 1500 zł

Okres spłaty

do 1 miesiąca

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 500 zł na okres do 30 dni

Zalety

 • Pierwsza pożyczka do 500 zł bez opłat!
 • brak ukrytych kosztów   
 • pieniądze dostępne w ciągu godziny   
 • możliwość przedłużenia terminu spłaty

Przykład

 • 1000 PLN na 15 dni
 • koszt: 270 PLN
 • RRSO:33 465,3%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1270 PLN

Warunki umowy | RRSO

Każdorazowo z tytułu Wypłaty Pożyczki, Pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 27% kwoty Pożyczki dla pożyczek na 15 dni oraz w wysokości 32% kwoty Pożyczki dla pożyczek na 30 dni.

Każdorazowo przed Wypłatą Pożyczki, Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny, zawierający informacje o kosztach związanych z Wypłatą Pożyczki.

Pożyczkobiorca może ponieść dodatkowe koszty w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności koszty usług osób trzecich, których wysokość jest niezależna od Pożyczkodawcy (m.in. koszty przelewów oraz wiadomości sms).

Koszty związane z Wypłatą Pożyczki zostały wyszczególnione w umowe zawieranej z pożyczkodawcą.

Konsekwencje braku spłaty

Pożyczkodawca monitoruje terminowość spłaty Pożyczki.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

a) 30 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty, po upływie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki,

b) 40 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty, po upływie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki,

c) 50 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty, po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki.

d) 50 PLN za przesłanie czwartego wezwania do zapłaty, po upływie 40 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki.

Po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, ze zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gosodarczej.

Pozaterminowa spłata

Pożyczkodawca monitoruje terminowość spłaty Pożyczki.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca może przesłać Pożyczkobiorcy pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

a) 30 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty, po upływie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki,

b) 40 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty, po upływie 21 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki,

c) 50 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty, po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki.

d) 50 PLN za przesłanie czwartego wezwania do zapłaty, po upływie 40 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki.

Po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, ze zm.) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gosodarczej.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

OK Money Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Telefon: +48 58 881 01 02

Faks: +48 58 728 24 50

Strona internetowa: http://www.okmoney.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • mBank
 • Vivus.pl
 • ING Bank Śląski
 • Deutsche Bank
 • OK Money
 • Pekao S.A.