Poznaj Pożyczka dla studenta SMS365

Pożyczka dla studenta SMS365: Szczegóły


Product

Pożyczka dla studenta SMS365

Zaktualizowano 31 07 2013

Kwota

od 200 zł do 2000 zł

Konsekwencje braku spłaty

 

Pożyczkodawca monituje terminowość spłat pożyczek. Pożyczkodawca w przypadku nieterminowej spłaty kwoty Pożyczki bądź innych należności związanych z udzieleniem Pożyczki, wymienonych w Umowie, wysyła Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty.

W przypadku opóźnienia w spłacie udzielonej Pożyczki lub w zapłacie Raty Miesięcznej Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty:

a) kwoty Pożyczki, 

b) prowizji za udzielenie Pożyczki,

c) prowizji za korzystanie z Pożyczki, 

d) składki na ubezpieczenie za okres na który została udzielona Pożyczka oraz za okres opóźnienia w spłacie Pożyczki,

e) kwoty 15,00 zł (piętnaście złotych) za pierwsze wezwanie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od Dnia Spłaty Pożyczki; kwoty 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za drugie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 20 dni od Dnia Spłaty Pożyczki.

Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich. Niezbędnym kosztem dochodzenia tychże należności zostanie obciążony Pożyczkobiorca. 

 

Okres spłaty

do 1 miesiąca

Pierwsza pożyczka

200 zł, 310 zł, 620 zł

Pozaterminowa spłata

Pożyczkodawca monituje terminowość spłat pożyczek. Pożyczkodawca w przypadku nieterminowej spłaty kwoty Pożyczki bądź innych należności związanych z udzieleniem Pożyczki, wymienonych w Umowie, wysyła Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty.

W przypadku opóźnienia w spłacie udzielonej Pożyczki lub w zapłacie Raty Miesięcznej Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty:

a) kwoty Pożyczki, 

b) prowizji za udzielenie Pożyczki,

c) prowizji za korzystanie z Pożyczki, 

d) składki na ubezpieczenie za okres na który została udzielona Pożyczka oraz za okres opóźnienia w spłacie Pożyczki,

e) kwoty 15,00 zł (piętnaście złotych) za pierwsze wezwanie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 7 dni od Dnia Spłaty Pożyczki; kwoty 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za drugie do zapłaty, wysłane do Pożyczkobiorcy w terminie 20 dni od Dnia Spłaty Pożyczki.

Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich należności od Pożyczkobiorcy za pośrednictwem osób trzecich. Niezbędnym kosztem dochodzenia tychże należności zostanie obciążony Pożyczkobiorca. 

Warunki umowy | RRSO

Za udzielenie Pożyczki, objęcie ubezpieczeniem grupowym Pożyczkobiorcy oraz w przypadku przedłużenia okresu zwrotu Pożyczki – za jego przedłużenie, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty łącznej kwoty wszystkich opłat i prowizji obliczonej zgodnie z danymi, dostępnymi w umowie zawieranej z pożyczkodawcą. 

Oprocentowanie za korzystanie z pożyczki w stosunku rocznym zależne jest od wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i wynosi czterokrotność jej wysokości. W przypadku obniżenia wysokości stopy kredytu lombardowego Pożyczkodawca zobowiązuje się zgodnie z art. 359 par. 22 kodeksu cywilnego dochodzić wyłącznie odsetek maksymalnych.

Od każdej pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca pobiera od Klienta prowizję za udzielenie Pożyczki która nie może przekraczać 5% kwoty wypłaty, a która zostaje wliczona do ogólnej kwoty Pożyczki.

Dane podmiotu odpowiedzialnego

REGITA Sp. z o.o.

Adres: Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa

Telefon: +48 22 100 58 00

Faks: +48 22 322 77 01

Strona internetowa: http://www.sms365.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


  • mBank
  • Vivus.pl
  • ING Bank Śląski
  • Deutsche Bank
  • OK Money
  • Pekao S.A.