Poznaj Pożyczka dla studenta Vivus.pl

Pożyczka dla studenta Vivus.pl: Szczegóły


Product

Pożyczka dla studenta Vivus.pl

Zaktualizowano 31 07 2013

Oferta specjalna

Pierwsza pożyczka za darmo!

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 1600 zł na okres do 30 dni

Kwota

od 100 zł do 5000 zł

Okres spłaty

do 1 miesiąca

Zalety

 • rejestracja przez internet 
 • pierwszorazowo do 1600 zł bez prowizji i innych opłat 
 • możliwość przedłużenia terminu spłaty

Przykład

 • 1200 PLN na 30 dni
 • koszt: 0 PLN
 • RRSO: 0%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1200 PLN

Warunki umowy | RRSO

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.

RRSO przy pierwszej pożyczce do 1600 złotych wynosi 0%. 

Jednorazowa opłata rejestracyjna (zwracana wnioskodawcy): 1 grosz lub 1 złoty.

Przy wyższej kwocie lub kolejnych pożyczkach, RRSO wynosi 490% i obliczone zostało w oparciu o następujące dane: kwota pożyczki 1700 zł; czas umowy 30 dni; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki: 267zł; kwota do zapłaty 1967 zł (aktualne na dzień 04.07.2016r.)

Konsekwencje braku spłaty

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w spłacie Pożyczki, stanowiące wezwania do zapłaty, będą wysłane przez Pożyczkodawcę korespondencyjnie na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, lub w formie SMS i emailem. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

a) 35 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

b) 45 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 60 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

c) 55 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 90 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Pozaterminowa spłata

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Zaakceptowanie umowy

Przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku lub w wysokości 1 zł za pośrednictwem systemu płatności BlueCash

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Vivus Finance sp. z o.o.

Adres: ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Telefon: +48 22 206 21 21

Strona internetowa: https://www.vivus.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Getin Bank
 • mBank
 • Vivus.pl
 • ING Bank Śląski
 • Deutsche Bank
 • OK Money