Poznaj Pożyczka dla studenta Vivus.pl

Pożyczka dla studenta Vivus.pl: Szczegóły


Product

Pożyczka dla studenta Vivus.pl

Zaktualizowano 31 07 2013

Oferta specjalna

Pierwsza pożyczka za darmo!

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 1600 zł na okres do 30 dni

Kwota

od 100 zł do 5000 zł

Okres spłaty

do 1 miesiąca

Zalety

 • rejestracja przez internet 
 • pierwszorazowo do 1600 zł bez prowizji i innych opłat 
 • możliwość przedłużenia terminu spłaty

Przykład

 • 2500 PLN na 30 dni
 • koszt: 0 PLN
 • RRSO: 0%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 2500 PLN

Warunki umowy | RRSO

Maksymalna wysokość i okres pierwszej pożyczki to 2500 zł i 30 dni.

Opłata rejestracyjna (zwracana wnioskodawcy) wynosi 0,01 zł lub 1 zł. Reprezentatywny przykład dla pierwszej pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1200 zł; całkowita kwota do spłaty 1200 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni.

Reprezentatywny przykład dla kolejnej pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 489.60% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki 1900 zł; całkowita kwota do spłaty 2198.30 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 10%; całkowity koszt pożyczki 298.30 zł (w tym: prowizja 282.70 zł, odsetki 15.6 zł); umowa na 30 dni. Stan na 7.11.2016. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Pożyczkodawcą jest Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 56, telefon 221 221 227. NIP: 525-253- 13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000 zł.

Konsekwencje braku spłaty

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w spłacie Pożyczki, stanowiące wezwania do zapłaty, będą wysłane przez Pożyczkodawcę korespondencyjnie na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, lub w formie SMS i emailem. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami wezwania do zapłaty w następującej wysokości:

a) 35 PLN za przesłanie pierwszego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

b) 45 PLN za przesłanie drugiego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 60 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

c) 55 PLN za przesłanie trzeciego wezwania do zapłaty drogą pocztową po upływie 90 dni kalendarzowych od upływu Terminu Spłaty Pożyczki;

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Pozaterminowa spłata

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wysokość równą sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.

Zaakceptowanie umowy

Przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku lub w wysokości 1 zł za pośrednictwem systemu płatności BlueCash

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Vivus Finance sp. z o.o.

Adres: ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Telefon: +48 22 206 21 21

Strona internetowa: https://www.vivus.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • mBank
 • Vivus.pl
 • ING Bank Śląski
 • Deutsche Bank
 • OK Money
 • Pekao S.A.