34 procent bezrobocia w Polsce?

Którym danom statystycznym wierzyć? Według oficjalnych informacji, bezrobocie w Polsce spada z miesiąca na miesiąc a z początkiem marca osiągnęło poziom 6,9%. A może rzeczywistość jest zupełnie inna?

34 procent bezrobocia w Polsce?
Które dane o bezrobociu są prawdziwe?

Chociaż w ostatnich miesiącach wciąż słyszymy zapewnienia o poprawie sytuacji na rynku pracy i spadającym poziomie bezrobocia, dziennikarze poniedziałkowego wydania „Naszego Dziennika” przywołują dane o ponad sześciu milionach ośmiuset tysiącach osób, które nie znalazły w Polsce zatrudnienia.

Na zatrważającą liczbę bezrobotnych składa się 24% osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy, 37% ludzi pracujących poza granicami kraju i 39% ukrytego nierejestrowanego bezrobocia. Odsetek nieposiadających w Polsce zatrudnienia to według szacunków nawet 34% osób w wieku produkcyjnym.

Jednym z największych problemów jawi się bierna postawa Urzędów Pracy, które zamiast aktywizować bezrobotnych i motywować ich do poszukiwania zajęcia, zdają się jedynie przedkładać osobom bez pracy kolejne dokumenty do podpisania przy okazji następujących po sobie wizyt w okienku.

Przedstawiciele rządowego resortu pracy zwracają również uwagę na niski poziom wynagrodzeń oraz problemy ze znalezieniem odpowiedniego zajęcia przez osoby w wieku produkcyjnym, obiecując jednocześnie, że przyjrzą się trudnościom polskiego rynku pracy i zadbają o efektywniejsze zwalczania polskiego bezrobocia.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie