800 tysięcy złotych dla dzieci i młodzieży

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 800 tysięcy złotych na pomoc placówkom wspierającym rozwój dzieci i młodzieży. Formularze zgłoszenia wypełniać można do 20 marca.

800 tysięcy złotych dla dzieci i młodzieży
Więcej środków dla młodych Polaków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wygospodarowało 800 tysięcy złotych na dofinansowanie świetlic, klubów środowiskowych i ognisk wychowawczych w ramach programu „Świetlica-Dzieci-Praca”. 

20 placówek może starać się o wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych w konkursie kierowanym do gmin oraz samodzielnych podmiotów, zajmujących się organizowaniem zajęć dla dzieci i młodzieży

Otrzymane pieniądze placówki wykorzystać będą mogły na organizację różnego rodzaju imprez edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, wyposażenie sal (zakup sprzętu komputerowego, książek, mebli, gier czy sprzętu sportowego) a także realizację wakacyjnych projektów wypoczynkowych dla najmłodszych czy wyjścia do teatru lub kina. 

Chęć udziału w konkursie zgłaszać można do 20 marca bieżącego roku za pomocą specjalnego formularza dostępnego Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich lub w Urzędach Marszałkowskich. 

Zeszłoroczna akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży. Rozdysponowaną kwotą było, podobnie jak w tym roku, 800 tysięcy złotych. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie