Alior Bank przejmuje Meritum

Już w lutym tego roku Alior przejął prawie 98% akcji banku Meritum, ogłaszając chęć połączenia podmiotów i utworzenia Alior Bank Spółki Akcyjnej. 

Alior Bank przejmuje Meritum
Szykują się zmiany dla klientów Meritum Banku

Działający w Polsce od 2008 roku Alior Bank uzgodnił ze spółką przejmowaną, bankiem Meritum, plan przeniesienia całości majątku tego drugiego (aktywa wyceniane na prawie 286 milionów złotych i pasywa) i utworzenie nowego podmiotu, działającego pod nazwą Alior Bank Spółka Akcyjna. 

Fuzja planowana była od dłuższego czasu, a kamieniem milowym na drodze do połączenia banków stało się nabycie w lutym tego roku przez Alior 97,9% akcji banku Meritum. Rozwiązanie Meritum nastąpi bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w momencie, gdy fuzja zostanie wpisana do odpowiedniego rejestru

Zamknięcie procesu wiąże się z otrzymaniem wymaganych pozwoleń, przede wszystkim zezwolenia na połączenie banków ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz akceptujących fuzję uchwał walnych zgromadzeń obu banków. 

Zmiany w działaniu banku Meritum jego klienci mogli odczuć już z końcem marca, po przejęciu akcji przez Alior, gdy z oferty zniknął bezpłatny rachunek Proste Konto Osobiste. 

Przypominamy o jednej z większych zmian na polskim rynku bankowym, czyli przebrandowaniu Multibanku.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie