Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do wnioskowania o dopłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie online za pomocą specjalnego łatwego do wypełnienia formularza.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do wnioskowania o dopłaty
Dopłaty bezpośrednie czekają na rolników!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w najbliższy poniedziałek, 16 czerwca, mija termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych dla rolników.

W związku ze zbliżającym się końcem okresu przyjmowania zgłoszeń biura powiatowe odpowiedzialne za zebranie wniosków otwarte będą jeszcze w sobotę do godziny 15.30 oraz w wydłużonym czasie pracy w poniedziałek do godziny 20.00. Wszyscy spóźnieni wnioskować mogą jeszcze do 10 lipca, ale za każdy dzień zwłoki potrącony im będzie 1% przyznanej kwoty dofinansowania.

Agencja nakłania zainteresowanych do wypełnienia wniosku o dopłaty bezpośrednie online, zapewniając, że jego formuła została dopracowana, a wypisanie nie jest czasochłonne. Do tej pory agencja otrzymała ponad milion dwieście tysięcy zgłoszeń, a na finansowanie dopłat dla rolników planowane jest przeznaczenie ponad 3,5 miliarda złotych.

Niewielkim zmianom uległy zasady przyznawania rolnikom dopłat bezpośrednich. Wprowadzone niedawno dofinansowania na zazielenienie przyznawane są właścicielom gospodarstw ekologicznych i tym, którzy, posiadając duże grunty orne, zdecydują się na zróżnicowanie upraw. Nowym typem dopłat jest też dofinansowanie dla młodych rolników rozpoczynających prowadzenie własnego gospodarstwa. Polscy rolnicy, według obliczeń IERiGŻ-PIB, otrzymają średnio 207 euro dofinansowania za hektar.

Więcej o rządowych dofinansowaniach:
Rządowe dopłaty, czyli wnioskuj o dodatkowe środki »
Nowe dopłaty do domów energooszczędnych już za rogiem »
Dotacje z urzędu pracy na startup »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie