Bierni zawodowo muszą wejść na rynek pracy

Bezrobocie w Polsce stopniowo spada, jednak problem osób biernych zawodowo to nadal spory problem, który dotyka rynek pracy.

Bierni zawodowo muszą wejść na rynek pracy
Wielu Polakom brakuje motywacji do podjęcia pracy

Z analizy danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że ponad 6 milionów Polaków będących w wieku produkcyjnym jest bierna zawodowo.

Do tej grupy osób w większości przypadków należą młodzi ludzie kontynuujący naukę oraz starsi zajmujący się domem, ogólnie zniechęceni do dalszych poszukiwań pracy długim okresem niepowodzeń w wejściu na rynek.

Zdaniem specjalistów wielu spośród tych osób nie uda się na razie zachęcić do poszukiwania zatrudnienia i sprawdzenia swoich sił na rynku pracy, wskazując głównie na emerytów, rencistów czy osoby młode mające w perspektywie kolejne lata kształcenia. Aktywizacja wyłonionej z grupy biernych zawodowo puli ponad miliona osób zdolnych do podjęcia pracy, ale zajętych dotychczas jedynie prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci czy bez powodzenia szukających zatrudnienia, powinna jednak stać się priorytetem dla polskich władz, agencji zatrudnienia i urzędów pracy – uważają specjaliści.

Wprowadzenie na rynek pracy osób biernych zawodowo jest niezbędne w sytuacji rosnących deficytów na tym polu i postępującego starzenia się społeczeństwa.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie