Brak porozumienia w sprawie renty dożywotniej

Prace nad ustawą dotyczącą renty dożywotniej, mimo wcześniejszych zapowiedzi o ich zakończeniu jesienią, hamuje spór pomiędzy KNF a Ministerstwem Gospodarki.

Brak porozumienia w sprawie renty dożywotniej
Co jest przyczyną sporu między KNF a resortem gospodarki?
  • renta dożywotnia
  • hipoteka odwrócona
  • Komisja Nadoru Finansowego

Brak porozumienia między resortem gospodarki i Komisją Nadzoru Finansowego hamuje rozwój prac nad przepisami dotyczącymi renty dożywotniej

 

Projekt, który według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki miał być gotowy już jesienią, ma na celu wypracowanie zgodności postępowania w przypadku renty dożywotniej, zapisy o której istniały do tej pory jedynie w Kodeksie Cywilnym, z Konstytucją RP oraz regulacjami europejskimi

 

Resort gospodarki chce, abu usługi renty dożywotniej, polegającej na przeniesieniu, głównie przez osoby starsze, prawa własności do nieruchomości w zamian za prawo do mieszkania w niej do końca życia i rentę gotówkową, mogły oferować jedynie firmy, których kapitał zakładowy wynosi co najmniej 2 miliony euro. Spółki te musiałyby też być reprezentowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a fundusze hipoteczne miałyby być kontrolowane przez KNF

 

Zdaniem przedstawicieli KNF sprawowanie nadzoru nad funduszami w zaproponowanej przez Ministerstwo Gospodarki formie nie będzie możliwe. KNF sugeruje, by usługi renty dożywotniej świadczyły tylko i wyłącznie podmioty upoważnione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, które udokumentują swoją wypłacalność, a tym samym zagwarantują wykonanie zaciągniętych zobowiązań. Prace nad znalezieniem rozwiązania satsfakcjonującego obie strony, a przede wszystkim dbającego o interes osób starszych, trwają. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie