Budżet 2013 według Senatu.

Parlament kontynuuje głosowania nad tegorocznym budżetem krajowym. W dniu 8 stycznie odbyło się posiedzenie Senatu, który zaproponował szereg poprawek do ustawy budżetowej.

Budżet 2013 według Senatu.

W dniu 8 stycznia odbyło się posiedzenie Senatu w pełni poświęcone budżetowi na bieżący rok. W wieczornym głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej wzięło udział 62 senatorów, z których 31 było przeciw a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Spośród 60 zgłoszonych poprawek, zaakceptowanych uprzednio przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, senatorowie przegłosowali 12, , które teraz odesłane zostaną do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

 

Zgłoszone poprawki to między innymi zwiększenie do 12 mld złotych limitu ewentualnej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku posiadania niewystarczających środków na wypłatę państwowych świadczeń. Dodatkowo, zagłosowano za zwiększeniem o jeden milion złotych wydatków Państwowej Inspekcji Pracy oraz za przeznaczeniem kolejnego miliona na Polską Organizację Turystyczną. Kolejną zgłoszoną poprawką jest przywrócenie Funduszu Kościelnego w wysokości 94,3 milionów złotych. 

 

Senat odrzucił ponad 80 poprawek, które zostały zaprezentowane przez opozycję. Do nieprzegłosowanych poprawek należy między innymi propozycja zwiększenia o jeden miliard złotych wydatków z Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem. 

 

Według ustaleń Senatu, tegoroczny deficyt nie przekroczy sumy 35,5 miliarda złotych, gospodarka w Polsce będzie rozwijać się w tempie 2,2% PKB a inflacja wyniesie 2,7%.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie