Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej

Rządy państw Unii Europerskiej  oraz Komisja PE do spraw rynku wewnętrznego uzgodniły w czwartek nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Cyberbezpieczeństwo nie miało jak dotąd żadnych regulacji.

Cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Nowe przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa w sieci

Nowa dyrektywa zobowiązuje dostawców usług telekomunikacyjnych do zgłaszania przypadków, które potencjalnie mogą zagrażać bezpieczeństwu w sieci.

Jest to pierwsza do tej pory regulacja w ramach Unii Europejskiej dotycząca zabezpieczenia systemów informatycznych. Cyberbezpieczeństwo staje się poważnym tematem, ponieważ w skali roku w krajach UE notuje się incydenty, które naruszają zabezpieczenia sieci cybernetycznych, czego rezultatem są straty około 300 mld euro.
 
Nie mówimy tylko i wyłącznie o informatyce. Nowe przepisy zawierają listę sektorów krytycznych, w których zostaną wprowadzone obowiązki dla firm oraz administracji publicznej, aby ocenić zagrożenia oraz zgłaszać poważne incydenty. Na liście znajdują się przedsiębiorstwa z branży energetycznej, transportu, bankowości,  infrastruktury rynków finansowych (także giełdy papierów wartościowych), służba zdrowia, wodociągi, a także infrastruktura cyfrowa.
 
Co ważne, władze krajów Unii Europejskiej uznały cyberbezpieczeństwo jako ważny temat i planują ustalić listę tzw. „operatorów kluczowych usług”. Chodzi o wzięcie pod uwagę znaczenie danych firm dla gospodarki i bezpieczeństwa publicznego.

Podobne obowiązki czekają na dostawców usług cyfrowych. Mowa o platformach handlu przez Internet, czyli na przykład eBay czy Amazon.

Cyberbezpieczeństwo oznacza także powołanie przez kraje UE specjalnych instytucji do spraw bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych. Będą one nadzorować wypełnianie tej dyrektywy. Kolejnym planem jest powołanie specjalnych zespołów reagowania na incydenty (Computer Security Incident Response Teams - CSIRTs). Poza tym każde państwo ma ustalić własne strategie i plany współpracy aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie