Czy polskie banki są mocno zestresowane?

Październik okazał się nieco stresującym miesiącem dla polskiej bankowości. Komisja Nadzoru Finansowego przebadała odporność 15 banków na możliwe sytuacje szokowe.

Czy polskie banki są mocno zestresowane?
Jak wypadły europejskie stress testy w Polsce?
  • finansowy stress test
  • odporność na kryzys
  • sytuacja polskiej bankowości

Co to jest stress test?

 

Metodyka sprawdzenia odporności banków na sytuacje kryzysowe (z angielskiego stress test) została opracowana przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i stabilności finansowych rynków krajowych. Stress testy przeprowadzane są z pomocą Europejskiego Banku Centralnego oraz Komisji Europejskiej.

 

Przeprowadzając stress test, brane są pod uwagę pewne określone scenariusze, które mogą dotyczyć pojedynczych zdarzeń lub ich ciągu. Do przykładowych stresowych sytuacji, z którymi w kryzysie muszą zmierzyć się instytucje finansowe, można zaliczyć:

 

  • co stanie się jeśli stopa bezrobocia spadnie do xx% w danym roku?
  • co stanie się jeśli stopy procentowe wzrosną o x%?
  • co stanie się jeśli ceny ropy wzrosną o 200%?
  • co stanie się jeśli PKB spadnie o x% w danym roku?

 

Analizując przygotowanie banków na te i podobne zdarzenia, między innymi recesję czy wzrost nieściągalności kredytów, łatwiej ocenić oraz zapobiegać ewentualnym niedoborom kapitałowym, które w sytuacji ekstremalnej mogą oznaczać zdestabilizowanie krajowego rynku finansowego.

 

Polskie stress testy oraz przegląd jakości aktywów objęły 15 banków komercyjnych. KNF podkreśla, iż Polska jest jedynym krajem europejskich, która zdecydowała się na przeanalizowanie możliwości rynku samodzielnie i na tak dużą skalę. Pozwoliło to zweryfikowanie prawdziwej siły polskiego sektora bankowego przy użyciu europejskiej metodologii.

 

Jak wypadły polskie banki?

 

Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez KNF, niedobór kapitału w polskim sektorze bankowym wynosi 379,9 milionów złotych. 

 

Z zaliczeniem stress testów problemy napotkały dwa banki, Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska, jednak zaraz po otrzymaniu wyników, podjęte zostały odpowiednie działania w celu poprawy sytuacji, czyli podwyższenia kapitału podstawowego (Tier 1). Getin Bank zaznaczył również, iż wykryty niedobór kapitałowy został uzupełniony w bieżącym roku.

 

Biorąc pod uwagę wyniki europejskich stress testów, aż 25 banków z przebadanych 130 nie przeszło ich pozytywnie. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie