Czy stawka VAT w Polsce wróci do 22%?

Zwiększona w 2011 roku podstawowa stawka VAT w Polsce miała być przejściowym rozwiązaniem. Według resortu finansów, w 2014 roku sytuacja powinna wrócić do stanu sprzed 2011 roku. Czy to założenie jest jednak realne?

Czy stawka VAT w Polsce wróci do 22%?
Podatki w dół

Stawka VAT w Polsce, po wzroście do 22% w 2010 roku, w styczniu 2011 roku wzrosła ponownie o 1%. Poziom 23% osiągnięto podpisując nowelizację ustawy o VAT, a stawka VAT w Polsce zwiększyła się na okres przejściowy 3 lat. Ustawa okołobudżetowa wprowadziła przejściowe podniesienie VAT z 22% do 23% oraz stawki zredukowanej z 7% na 8%, które mają obowiązywać do końca grudnia 2013 roku. Ponadto wprowadzono 5% VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Według ustawy, stawki VAT mają wrócić do poziomu z roku 2010, gdy stosunek długu publicznego do PKB na koniec roku 2012 nie będzie wyższy niż 55 %.

 

Ostatnio dużo mówi się do powrocie do VAT na poziomie 22%, lecz premier zapowiedział, że wizja ta jest mało prawdopodobna. Donald Tusk wyjaśnia, że sytuacja finansowa państwa nie pozwala obecnie na myślenie o zmianie stawki podatku od towarów i usług.  Według premiera, stawka podatku VAT w Polsce mogłaby zostać obniżona, tylko wtedy gdyby sytuacja gospodarcza uległa radykalnej zmianie. Zapowiedział, że ta kwestia mogłaby zostać poruszona tylko w przypadku znacznej poprawy finansowej państwa w drugiej połowie roku. Biorąc jednak pod uwagę sytuację gospodarczą całej Europy, od której w szczególności polski handel jest uzależniony, wątpię, żebyśmy mogli spodziewać się znacznych zmian.

 

Ministerstwo finansów zwraca uwagę na możliwość zmniejszenia stawki VAT, lecz wskazuje na zmienność sytuacji. Minister finansów mówi o pozytywnych prognozach i nie przewiduje utrzymania stawki VAT na poziomie 23%, lecz w swoich wypowiedziach jest ostrożny, nie podaje konkretnych danych oraz obietnic.

 

Stawka VAT w Polsce na poziomie 23% mogłaby zostać utrzymana jedynie w przypadku zmiany ustawy o VAT.  Jeśli oficjalne dane z 2012 na temat długu publicznego, które będą ogłoszone w najbliższych miesiącach, nie przekroczą 55%, stawki będą musiały wrócić do poziomu 22% i 7%. Inną możliwością byłaby nowelizacja ustawy, co może spotkać się z brakiem poparcia ze strony społeczeństwa. Ludzie obawiają się o wzrost cen, a po ostatnim wzroście stawek VAT popyt na towary i usługi zmalał.

 

Skutkiem podniesienia VAT był wzrost inflacji, gdyż producenci w związku z większymi kosztami, przerzucili część z nich na klientów. Z drugiej strony podstawowa stawka VAT w Polsce na poziomie 23% nie wpłynęła w znaczny sposób na poprawę sytuacji finansów publicznych. Ministerstwo Finansów zapowiada obniżenie podatków, co miałoby wpłynąć na wzrost konkurencyjności Polski w Europie. Ponadto eksperci oceniają, że obniżenie stawki VAT niewątpliwie wpłynęłoby na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie