Czym jest załącznik PIT O?

Do końca roku pozostało niewiele czasu i po raz kolejny będziemy musieli wypełnić obowiązek podatkowy. Każdy, kto będzie chciał rozliczyć ulgi podatkowe, będzie musiał dodatkowo skorzystać z załącznika PIT O.

Czym jest załącznik PIT O?
Składasz zeznanie podatkowe? Poznaj PIT O

Czym jest PIT O?

Ustawa o podatku dochodowym przewiduje ulgi i możliwość odliczania ich od podatku. W tym celu, podatnik do deklaracji podatkowej będzie musiał dołączyć dodatkowy załącznik PIT O. Z roku na rok ulgi podatkowe ulegają zmianom, a więc kształt załącznika PIT 0 także będzie wyglądał inaczej. 

Kiedy złożymy PIT O?

PIT O jest składany w urzędzie skarbowym za rok poprzedni łącznie z deklaracjami podatkowymi, wraz z którymi będzie możliwe rozliczenie ulg. Jedynie podatnicy składający następujące deklaracje będą mogli złożyć załącznik O:

  • PIT 28
  • PIT 36
  • PIT 37

Małżonkowie rozliczający się z podatku dochodowego wspólnie będą musieli złożyć tylko jeden załącznik PIT O. Jeśli małżonkowie dokonują rozliczenia z fiskusem osobno, osoba korzystająca z odliczeń podatkowych wypełni załącznik. Warto wspomnieć, że osoby rozliczające się za pośrednictwem pozostałych deklaracji, tak jak np. PIT-36L, nie będą mogli skorzystać z załącznika PIT O.

Jak wypełnić załącznik PIT O?

PIT O składa się z pięciu części. Na początku będzie konieczne podanie numeru pesel podatnika oraz małżonka, jeśli rozliczają się razem.

W części A będzie konieczne podanie danych osobowych podatnika lub podatnika i małżonka.

W części B należy wypełnić dane o wszelkich odliczeniach od dochodu lub darowiznach.

W części C informacje podają osoby korzystające z odliczeń od podatku, tj. ulgi na dzieci, czy ze składek na ubezpieczenie społeczne przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy akwizycyjnej z osobą bezrobotną.

Kolejna część D zawiera dane dotyczące osób, którym została przekazana darowizna.

W ostatniej części E umieszczane są informacje na temat dzieci, jeśli dana osoba korzystał z ulgi na dzieci.


Więcej informacji:
Podatek dochodowy w Polsce - statystyki »
Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie