Drżyjcie pracodawcy! Nadchodzą wzmożone kontrole

Koniec odwlekania podpisywania umów i określania warunków zatrudnienia. Pracodawcy muszą przygotować się na zmiany i więcej obowiązków.

Drżyjcie pracodawcy! Nadchodzą wzmożone kontrole
Inspekcja Pracy zaciera ręce na nielegalne zatrudnienie

Rząd przyjął właśnie nowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego najważniejszym założeniem jest zobligowanie pracodawcy do zawierania obowiązkowych pisemnych umów o pracę przed pierwszym dniem zatrudnienia.

Ministerstwo chce tym samym ukrócić praktyki zatrudniania niepodpartego udokumentowanym opisem warunków pracy. Do tej pory często wykazywaną przez Inspekcję Pracy praktyką w czasie kontroli były zapewnienia pracodawcy, że nieposiadający pisemnej umowy pracownik jest tym świeżo zatrudnionym i otrzyma on dokument, zgodnie z przepisami, przed końcem pierwszego dnia zatrudnienia. Syndrom pierwszej dniówki, który często wykorzystywany jest przez pracodawców jako zasłona nielegalnego zatrudnienia, ma zostać tym samym zlikwidowany.

Nowe przepisy mają ułatwić inspektorom kontrolę nielegalnego zatrudnienia na terenie Polski. Resort pracy chce również, by każdy pracownik został zapoznany z regulaminem zatrudnienia jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania określonych umową zadań dla nowego pracodawcy.

Całokształt proponowanych zmian ma na celu zadbanie o podstawowe prawo pracownika do posiadania ważnego ubezpieczenia od momentu rozpoczęcia pracy aż do jej zakończenia.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie