Dzień wolności podatkowej

Specjaliści z Centrum im. Adama Smitha wyliczyli, że dzień wolności podatkowej przypada w 2015 roku na 11 czerwca. Oznacza to, że prawie pół roku pracujemy na rzecz państwa, zamiast zarabiać na siebie. 

Dzień wolności podatkowej
Ile czasu pracujemy na opłatę naszego obywatelskiego obowiązku?

W Centrum im. Adama Smitha każdego roku wyliczana jest data tzw. wolności podatkowej – dzień, w którym przestajemy pracować na państwo, a zaczynamy zarabiać na siebie. W 2015 roku przypada on na 11 czerwca, co oznacza, że prawie pół roku kalendarzowego poświęcamy na opłacanie wszystkich obciążających Polaków rządowych danin.

Specjaliści z Centrum im. Adama Smitha, publikując co roku symboliczną datę wolności podatkowej, chcą zwrócić uwagę na problem wymagającego diametralnych zmian systemu opodatkowania pracy w Polsce. Ekonomiści zwracają uwagę, że obecny mechanizm przyczynia się i utrwala zjawisko sztucznego bezrobocia na poziomie kilkunastu procent, zmuszając Polaków do podjęcia decyzji o emigracji.

Jakie ulepszenia widzą eksperci? Proponują przede wszystkim zmiany w wysokości składek opodatkowujących pracę, a także zintegrowanie niezwykle rozczłonkowanego obecnie systemu finansów publicznych. Podkreślają, że mimo iż w porównaniu z rokiem ubiegłym zyskaliśmy 3 dni wolności podatkowej, zmiana ta nie wynika z obniżonych stawek podatków, ale z posiłkowania się przez rząd środkami pochodzącymi z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie