Elektroniczne kontrole rozliczeń podatkowych

E-kontrole skarbowe niedługo staną się rzeczywistością. W 2016 roku przedsiębiorcy rozpoczną elektroniczne przekazywanie danych księgowych do urzędów skarbowych.

Elektroniczne kontrole rozliczeń podatkowych
Zmiana sposobu przekazywania dokumentacji do fiskusa

Największe polskie firmy już od lipca 2016 przekazywać będą urzędom skarbowym informacje finansowe w postaci jednakowych plików elektronicznych. Obowiązek zostanie również nałożony na małe i średnie przedsiębiorstwa, ale dopiero od 2018 roku.

Zastąpienie różnych formatów plików, które przedsiębiorcy udostępniali fiskusowi do tej pory, prostym w obsłudze programem analizy statystycznej obejmować ma przede wszystkim wyciągi z ksiąg podatkowych i dowody księgowe. Urząd Skarbowy ma nadzieję usprawnić tym samym pracę urzędników oraz cały proces kontroli skarbowej, która dzięki wprowadzonym zmianom przebiegać będzie szybciej i dokładniej. Przygotowywany program ma pozwolić na bardziej efektywną weryfikację spójności danych napływających z ksiąg podatkowych, dowodów księgowych oraz deklaracji podatkowych składanych w urzędach.

Nowy system pozwoli urzędom na dostęp do dowolnych danych gromadzonych w księgach rachunkowych firm, a to, zdaniem przedstawicieli fiskusa, pomoże w zmniejszeniu skali oszust podatkowych dokonywanych co roku w Polsce. Administracja skarbowa przewiduje, że elektroniczna i ujednolicona forma plików ułatwi wymianę danych również pomiędzy przedsiębiorstwami, które ponieść będą musiały jednak koszty dostosowania oprogramowania finansowo-księgowego do wymagań nowego systemu przekazywania danych.

Państwowa administracja podatkowa ma z kolei przygotować system zdolny do odbierania i przetwarzania danych, którego koszt szacuje się na 100 milionów złotych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie