Parlament Europejski inwestuje w pracę młodych

Unia przeznaczyła ponad miliard euro na finansowanie programów wspierających pomoc w znalezieniu pracy dla młodych obywateli Europy. 

Parlament Europejski inwestuje w pracę młodych
Plan pomocy bezrobotnym wśród młodych potrzebny

Parlament Europejski zgodził się poprzeć program Komisji Europejskiej zakładający przeznaczenie nawet miliarda euro na finansowanie akcji „gwarancje dla młodzieży”. Z ostatnich badań wynika, że ponad 6 miliardów młodych obywateli Unii Europejskiej nie ma pracy. 

Parlament chce rozdysponować jedną trzecią unijnego budżetu przewidzianego na wydatki związane z kształceniem i zatrudnieniem młodych jeszcze w tym roku. Pieniądze udostępnione zostaną awansem na finansowanie programów mających poprawić sytuację bezrobotnych w krajach unijnych

O ile zaproponowane przez poszczególne państwa projekty nie spełnią pokładanych w nich nadziei, kraje zobowiązane będę zwrócić przyznane im fundusze. 

Polska ma szansę otrzymać w ramach akcji „gwarancje dla młodzieży” nawet 75 milionów euro. Zdaniem wielu UE powinna zwiększyć naciski na rządy poszczególnych krajów i zobowiązać odpowiedzialne jednostki do przygotowania planu. Na chwilę obecną, pomimo rozpoczęcia akcji przekazywania środków finansowych na zatrudnienie młodych, w Polsce nadal brakuje inicjatywy programowej zwiększającej szanse młodzieży na podjęcie pracy zarobkowej. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie