Europejski nadzór nad wskaźnikami rynkowymi

Unia Europejska chce ukrócenia praktyk manipulowania wskaźnikami rynkowymi. 

Europejski nadzór nad wskaźnikami rynkowymi
WIBOR i EURIBOR pod dodatkową kontrolą

Reprezentanci krajów Wspólnoty Europejskiej zawarli porozumienie w sprawie objęcia odgórnym nadzorem wskaźników rynkowych – przede wszystkim międzybankowego wskaźnika stóp procentowych LIBOR i jego odpowiednika w strefie euro – wskaźnika EURIBOR.

Nowe postanowienia mają ukrócić stosowanie przez banki technik manipulacyjnych wpływających na wysokość wskaźników, od których zależy na przykład rata kredytów hipotecznych.

Pomysł wdrożenia nowych regulacji kontrolujących zarządzanie wskaźnikami pojawił się już w 2013 roku po szczególnie nagłośnionej aferze wskazującej na manipulacje brytyjskiego sektora bankowego przy wskaźniku LIBOR (2012 rok).

Kontrolę nad wskaźnikami miałyby pełnić odpowiednie organy krajów, w których dany wskaźnik zostanie stworzony. Nadzór nad wskaźnikami o krytycznym dla gospodarki znaczeniu, a więc odpowiadającymi instrumentom finansowym o wartości nie mniejszej niż 500 miliardów euro, pełniony byłby dodatkowo przez podlegający Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Rynków i Papierów Wartościowych zespół. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie